Translate

poniedziałek, 25 marca 2019

Wzgórza Łomnickie - Jaskinia Poprzeczna Kamienna Twarz.

        Wzgórza Łomnickie wchodzące w skład Kotliny Jeleniogórskiej, jak wspomniałem już w poprzednim artykule traktującym o atrakcjach Krzyżowej Góry (423m n.p.m.), są doskonałym miejscem na spacery i wędrówki przyrodniczo-eksploracyjne. 

Pod względem geologicznym Wzgórza Łomnickie zbudowane są ze skał granitowych, wyróżniamy tu: głównie granity porfirowe i kuliste. - Występują tu także w mniejszej ilości granity drobnoziarniste i aplity. We wszystkich tych skałach zarówno zbieracze niemieccy jak i polscy znajdowali jedne z najładniejszych minerałów Kotliny Jeleniogórskiej: kwarc, skalenie, brookit, anataz itd..   

 Wspinaczka bulderingowa na Zamkowej Górze lata 2-tysięczneczne, wspina się Jan Wieczorek.
Szczególnie interesujące miejsca ulokowane były w dawnych wyrobiskach (łomach i kamieniołomach) na Zamkowej Górze (niem. Schlos Berg 450 m n.p.m.), a także w pobliżu Czarnego, Mysłakowic i Łomnicy, gdzie znajduje się obszar niegdyś nazywany Grun Busch, który to teren w roku 1800 wizytował John Quincy Adams, późniejszy prezydent USA.

 Wzgórza Łomnickie kamieniołom granitu adoptowany pod wspinaczkę.
Mało znanym dla turystów fragmentem Wzgórz Łomnickich jest rejon wyznaczony od Zięmbinca (niem. Finkenberg 449 m. n.p.m.) z rozszerzeniem w kierunku Czarnego i Łomnicy oraz w kierunku Jeleniej Góry ul. Przyboczna.
Charakterystyczne bloki granitowe, to stały element Wzgórz Łomnickich.
Wycieczkę w ten mało odwiedzany teren proponuje zacząć od pętli autobusowej MZK przy ulicy Czarnoleskiej – Jelenia Góra Czarne, gdzie kończą trasę autobusy lini nr.12. – W tym miejscu musimy przejść na drugą stronę ulicy Sudeckiej, do ścieżki spacerowo-rowerowej, którą podążamy, do małej skałki, a raczej granitowego bloku o nazwie Głowacz (niem. Kasse und Brott, co tłumaczy się na: Chleb z Serem). Skałka ta znajduje się w pobliżu ruchliwej trasy z Jeleniej Góry do Karpacza i jest dobrze widoczna z ul. Sudeckiej.  

 Wzgórza Łomnickie rejon w pobliżu ul Sudeckiej.
Z rejonu Głowacza, wędrujemy dalej w kierunku Łomnicy drogą rowerową, aż do miejsca, w którym zauważymy położone na wzniesieniu po lewej stronie ulicy Sudeckiej bezimienne wzgórze ze znajdującym się na jego szczycie słupem wysokiego napięcia.

 Wzgórza Łomnickie granitowe formy skalne.
Nie przechodzimy jednak doń, lecz odbijamy ze ścieżki rowerowo-turystycznej w lewo, gdzie po ok. 350 metrach napotykamy dawne wyrobiska w postaci pingów i kamieniołomów oraz liczne skałki i bloki granitowe zbudowane z granitu gruboziarnistego, drobnoziarnistego i aplitowego (w kilku miejscach w starych wyrobiskach pojawiają się żyły czystego kwarcu...).  

 Wzgórza Łomnickie - wspinanie solowe w kamieniołomie Zamkowa Góra lata 2-tysięczneczne, wspina się Jan Wieczorek.
Dawne kamieniołomy w niektórych przypadkach, przynajmniej ich niektóre ściany są od lat adoptowane pod wspinaczkę, tak sprawa ma się m.in. z łomem granitu znajdującym się przy skrzyżowaniu dróg odchodzących od ulicy Sudeckiej na Łomnicę i Karpacz. 

 Wzgórza Łomnickie kamieniołom granitu adoptowany pod wspinaczkę.
Na wycieczkę, aby nie błądzić w terenie (napotkamy tu mnóstwo ścieżek i dróg, gdyż obszar ten był przez wiele lat wyznaczony na poligon wojskowy), zabieramy ze sobą koniecznie mapę turystyczną. I tak z jej pomocą kierujemy się wędrując na przełaj od skałki, do skałki mijając z lewej strony szczyt Ziębińca i dalej podążamy w kierunku Osiedla Łomnickiego. 

 Wzgórza Łomnickie teren dawnego poligonu w tle Ziębiniec.
Skały, które w czasie drogi podziwiamy przybierają formy kanciastych bloków, grzęd i murów skalnych, a także i baszt oraz oryginalną formę granitu kulistego.

 Wzgórza Łomnickie granitowe formy skalne.
Niektóre z granitowych skałek przypominają kamienne twarze widziane z profilu lub głowy zwierząt; tak rzecz ma się ze skałką przypominającą koczkodana. 
 Koczkodan.
 
 Koczkodan.
Przybliżmy jednak, to, co nie jest znane, a więc opis związany z podjętą przed laty eksploracją tego obszaru pod kątem występowania schronisk i jaskiń granitowych w miejscach dotąd nieopisywanych w literaturze ogólnej i katalogach speleologów.    

Wzgórza Łomnickie granitowe formy skalne.

Wzgórza Łomnickie obfitują w zjawiska pseudokrasu, o czym pisałem w poprzednim artykule na temat Krzyżowej Góry w pobliżu Mysłakowic. 

Wzgórza Łomnickie granitowe formy skalne.

 Ryszard i Jan Wieczorek.

Na przestrzeni minionych lat wraz z moim tatą Ryszardem Wieczorkiem, podjęliśmy działania eksploracyjne m.in. w Karkonoszach, Rudawach Janowickich, Kotlinie Jeleniogórskiej, Górach Kaczawskich, Pogórzu i Górach Izerskich przyjmując zasadę, że pod latarnią jest najciemniej, co zaowocowało namierzeniem kilku interesujących obiektów jaskiniowych, jak i też namierzeniem przeszło setki schronisk podskalnych.

Wzgórza Łomnickieaj wlot Jaskini Poprzecznej.
Schronisko na wzgórzu Waldsteine.
Na obszarze Wzgórz Łomnickich znanym niegdyś, jako Grun Busch, w roku 2012 w wyniku badań terenowych namierzyliśmy kilka obiektów, które trzeba zaliczyć do jaskiń granitowych, oba położone są na wzgórzach opadających stokami do tzw. Osiedla Łomnickiego w Jeleniej Górze. - Jedno schronisko znajduje się na bezimiennym wzniesieniu w partii szczytowej i przedstawia się dość przeciętnie. – Natomiast drugi obiekt zasługuje już na opis, ponieważ jest klasyczną powstałą w wyniku naprężeń i erozji granitu jaskinią szczelinową.

 Jaskinia Poprzeczna.
Jaskinia Poprzeczna.
Jaskinia Poprzeczna nazwę swą otrzymała od faktu, że znajduje się w pobliżu osiedla Przyboczna w Jeleniej Górze za ul. Poprzeczną na stoku Wzgórz Łomnickich w górnym fragmencie charakterystycznej skały z okapem.

Jest to obiekt do momentu wymierzenia przez Jan i Ryszard Wieczorek w 2012r. nieopisywany w żadnej literaturze. - Do Jaskini Poprzecznej, aby wejść należy położyć się przed otworem i następnie przeczołgać się przez wejście o parametrach 105cm x 75cm. 
 Jaskinia Poprzeczna kokony jadowitych Sieciarzy jaskiniowych.
- Przydatne jest światło, ubrania speleo (lub do brudzenia) oraz kask na głowę z latarką. -W jaskini okresowo przebywa lis i mamy nieco grząskie namulisko, stąd też warstwa ochronna jest tu wskazana. 
Niestety dostępna długość dla dorosłego człowieka to zaledwie 5m, 08cm., a dalsze wchodzenie w zaciskający się korytarz w przypadku osoby dorosłej mogłoby zaowocować zaklinowaniem, przy czym sprawne i odważne dziecko przy odpowiednich parametrach mogłoby pokonać dalszy ciąg korytarza. - Kliknij i obejrzyj film z Jaskini Poprzecznej. 

Jaskinia Poprzeczna.

Jaskinia mimo małych rozmiarów daje możliwość wykonania w środku oryginalnych zdjęć, a także daje wgląd w naturę powstawania takich obiektów oraz możliwość przyjrzenia się formom żywym, tj.: owadom żyjącym w strefie przyotworowej i jadowitym pająkom Meta menardi znanym, jako sieciarze jaskiniowe.

Jaskinia Poprzeczna.

Samica Meta menardi.
Wycieczkę: spacer eksploracyjno-geoturystyczny kończymy na jeleniogórskim Osiedlu Łomnickim, gdzie znajdują się przystanki autobusowe MZK linii nr. 3,11,33.  
/Jan Wieczorek/
Foto: Jan Wieczorek, Robert Markowski,
 Joanna Wieczorek i zdjęcie pająka z internetu.  


W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 

DZIKIE SUDETY