Translate

środa, 28 września 2016

Góry Izerskie Czerwone Skałki Czerwone Skałki.

         Jedną z najrzadziej odwiedzanych formacji skalnych Gór Izerskich, są położone w pobliżu Skalnego Domu Czerwone Skałki 

 Dojście w rejon Czerwonych Skałek.
Najlepszą opcją dojścia w rejon Czerwonych Skał, jest wyjście z Jakuszyc drogą rowerową E-R 2 (Międzynarodowy szlak rowerowy Liczyrzepa), w kierunku Szklarskiej Poręby. W pierwszej części trasa wiedzie łagodnie szutrową drogą, w pobliżu Bagniska, z którego niegdyś pobierano torf dla Cieplic Śląskich-Zdrój, kolejno drogą rowerową dochodzimy do trasy kolejowej Szklarska Poręba – Harrachov, którą przekraczamy, aby już lekko piąć się pod górę drogą, przy której znajduje się szałas przy Walońskim Kamieniu. Od tej chwili podążając dalej w górę dochodzimy w rejon Czerwonego Potoku, kolejno tą samą drogą idziemy około 100 metrów dalej w górę, aby nagle skręcić w prawo w młody i niekiedy gęsty las, przez który przechodząc na przełaj osiągamy szczyt 945m n.p.m., na którym znajdują się Czerwone Skałki. 

 Czerwone Skałki kulminacja szczytowa.
 Czerwone Skałki.
Charakterystyka tego miejsca, wymaga od nas swoistej żyłki eksploracyjnej, gdyż mimo tego, że znajdujemy się około 300 metrów od wygodnej szutrowej drogi, to jednak formalnie przebywamy w jednym z najbardziej uciążliwych terenów w Górach Izerskich. W rejon Czerwonych skałek docierają głównie jagodziarze, turyści nie mogą tu bowiem liczyć, ani na punkty odniesienia, ani nawet na szutrową drogę, dla ludzi nieprzygotowanych do oglądania  takich obszarów, zwiedzanie Czerwonych Skałek może być antywalorem, gdyż łatwo tutaj zabłądzić, skręcić nogę, lub nawet być ukąszonym przez żmiję zygzakowatą, dlatego też najlepszym okresem, do zobaczenia tego miejsca, jest wczesna wiosna, kiedy, to nie ma już pokrywy śnieżnej i nie ma na brzozach i jarzębinach masy liściowej, co pomaga nam łatwiej poruszać się po tym usianym głazami terenie.

 Blokowisko pod kulminacją szczytową Czerwonych Skałek.
Uwaga! Obszar, na którym znajdują się Czerwone Skałki, położony jest na lekko opadającym stoku, przy czym podłoże z jakim mamy tu do czynienia, to rozległy tor przeszkód, składający się z wykrotów, jam, mniejszych i większych bloków skalnych oraz większych skał, natomiast poniżej znajdują się stare zarosłe już lasem kamieniołomy granitu. 

 Czerwone Skałki.
 Czerwone Skałki.
Czerwone Skałki (Rote Flossfelsen), będące do roku 1945 pomnikiem przyrody, tworzą sporych rozmiarów skalne rozwalisko, na zwiedzanie, którego trzeba poświęcić kilka godzin. - Głazy i skały zbudowane są tutaj z granitu porfirowatego, który w dolnej części obszaru był eksploatowany w dawnych niemieckich kamieniołomach.
 Widok na Wysoką Kopę i Izerskie Garby z Czerwonych Skałek.
Najwyższym punktem Czerwonych Skałek jest formacja szczytowa (952m n.p.m.), od której opada w kierunku Czerwonego Potoku rozległe zarosłe młodym lasem i jagodziskiem granitowe blokowisko. Ze skałki szczytowej oglądamy panoramę Karkonoszy i Gór Izerskich.
Czerwone Skałki.

 Czerwone Skałki.
Najciekawsze pod względem estetyki skałki, znajdują się na przeciwległym wypłaszczeniu, oglądamy tu małe skałki przybierające ładne pionowe kształty, inną grupą granitowych formacji są skały tworzące ogromne nisze i wręcz granitowe komnaty z wielotonowymi blokami skalnymi wiszącymi nad głową. 

 Czerwone Skałki.
Granit porfirowaty jaki tu występuje, raczej nie nadaje się do uprawiania bulderingu, jest ostry w dotyku i nieco zwietrzały, przeważa tutaj poziomy system spękań, co daje efekt w postaci nałożonych na siebie bloków. 

 Czerwone Skałki nasunięcia grawitacyjne granitu.
 Czerwone Skałki Kanciasty Labirynt.
Erozja granitu plus nachylenie stokowe, dało tu także efekty w postaci występowania szczelin skalnych, schronisk podskalnych i jaskiń granitowych.
 Czerwone Skałki Nisza z Okapem.
Obszar Czerwonych Skałek, jest jednym z najbardziej bogatych wystąpień tego typu obiektów w Sudetach Zachodnich podczas eksploracji tego terenu namierzono w roku 2014 kilkadziesiąt obiektów, w tym wytypowano do pomiarów i zmierzono w latach kolejnych 28 schronisk i jaskiń granitowych.

 Czerwone skałki w okresie wczesno-wiosennym.


 Jaskinia Spirala Pod Blokiem.
Większość jednak wymaga pomiarów laserowych, gdyż, są to obiekty złożone, łączące się niekiedy ze sobą w długie ciągi na podobieństwo jaskiń pseudokrasowych występujących w Górach Stołowych tj. w rejonie potoku za wzniesieniem Piekło, koło Pasterki. - Pod względem geomorfologii w rejonie Czerwonych Skałek występują jaskinie: szczelinowe, szczelinowo-zawaliskowe, sródblokowe, rumowiskowe, nisze podskalne oraz jaskinie złożone tj. obiekty łączące w sobie kilka elementów wyżej wymienionych typologii.     

 Czerwone Skały jedno ze schronisk widoczne spękania masy granitowej.
 Czerwone Skałki - Jaskinia Schron za Okapem.
Inwentaryzacja jaskiń dokonana w latach 2014-15 przez Jana Wieczorka (pomiar taśmą itd.), dała efekty w namierzeniu m.in. jaskiń o takich parametrach jak: Jaskinia Szczytowa w Czerwonych Skałkach (23m,40cm dł.), Jaskinia Spirala pod Blokiem (23m,30cm dł.), Kanciasty Labirynt (19m, 50cm dł.), Schron Za Okapem (16m dł.), Jaskinia Przy Jarzębinie (25m dł.) oraz największa prawdopodobnie w polskich Górach Izerskich złożona Jaskinia Labirynt o dł. ok. 50 do 70m (należy powtórzyć pomiar z uwzględnieniem ciągów szczelinowych pomiędzy poziomami sprawa jest konsultowana). 

Czerwone Skałki przed jednym z wejść do jaskini Labirynt.


Zwiedzanie granitowych jaskiń w rejonie Czerwonych Skałek jest bardzo niebezpieczne i z racji na mnogość występowania obiektów wyczerpujące. Większość korytarzy jest widna, jednak są i takie, do których należy zabrać latarki. Nagromadzenie aż tylu obiektów daje dla grotołazów możliwość szkolenia lub nauki pokonywania wąskich korytarzy, co niejednokrotnie jest tu bardziej wyczerpujące niż w wielu jaskiniach krasowych. 

 Czerwone Skałki.
 Wielotonowy strop Komnaty.
Na szczególną uwagę zasługuje nisza podskalna o nazwie Komnata w Czerwonych Skałkach, jest, to jedna z bardziej ciekawych form granitowych Gór Izerskich, a kto wie może nawet i Sudetów Zachodnich, przy czym jest, to obiekt całkowicie nieznany.


 Komnata w Czerwonych Skałkach.
W orientacji powrotnej udajemy się z rejonu Czerwonych Skałek w dół Doliny Kamiennej, zwiedzając po drodze dawne wyrobiska i kamieniołomy granitu, ulokowane na stoku i podcięte często stromymi ścianami.  

 Żmija zygzakowata wygrzewająca się na grobli kamiennej.
 Czerwone Skałki rejon kamieniołomów.
Schodząc w dół na azymut, pokonujemy ogromne blokowiska granitowe oraz fragmenty grobli kamiennych służących niegdyś za torowisko transportowe dla niemieckich zakładów pozyskiwania granitu, w rejonie tym także należy uważać na wygrzewające się w słoneczne dni żmije zygzakowate. W ostateczności ze stromego stoku Czerwonych Skałek schodzimy w dół w rejonie Spławu, gdzie obieramy kierunek na Szklarską Porębę lub na Jakuszyce. 


/Jan Wieczorek/
Foto: Jan Wieczorek 


W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY

Czerwone Skałki Tabela Obiektów1/Schronisko nr.1 Przy Brzózce.

/Jan Wieczorek/

2014r.


Długość 7m,30cm.
Jaskinia ma 3 wejścia.
Wejście A/ o szerokości 122cm i wysokości 135cm.
Wejście B/ Wysokość126cm, Szerokość 142cm.
Wejście C/ za 1)wąskie dla człowieka (szczelina).

Blokowo-rumowiskowe
Jasne.
Posiada trzy wejścia.

Czerwone Skały

Inwentaryzacja Jan Wieczorek
2/Schronisko nr.2. Korytarzyk.


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 3m 20cm.

Wysokość na wejściu 52cm.

Szerokość 47cm. 
Nisza i szczelina.

Dwa wejścia.

Czerwone Skały


3/Schronisko nr.3..

/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 6m 80cm.

Wysokość na wejściu 96cm.

Szerokość 71cm. 
Rumowiskowe.

Dwa otwory.

Czerwone Skały

4/Schronisko nr.4. + Nisza


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość  łączna 17m 30cm.

Wejście nr2/

Wysokość na wejściu 83cm.

Szerokość 102cm. 


Nisza podskalna i schronisko gruzowe.

Najpierw nisza z okapem, potem schronisko z trzema wlotami, poziom dolny odnogi ok.2,5m.

Jedno wejście otwarte.

Czerwone Skały

- Nisza pod zsuniętym blokiem

-Nisza pod Okapem

- Nisza podszczytowa./Jan Wieczorek/

2014r.
 Nisza pod zsuniętym blokiem

3m.70cm. dł.

Nisze podskalne

Czerwone Skały
5/Schronisko nr.5 – Szczytowe w Czerwonych Skałach.


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość obiektu 7m, 30cm.
Schronisko szczytowe,wielootworowe.

Czerwone Skały

6/ Jaskinia Szczytowa w Czerwonych Skałach.


/Jan Wieczorek/

2014r.

Długość 23m,40cm.Wejście A/ o szerokości 56cm i wysokości 148cm.

Wejście B/ Wysokość 47cm, Szerokość 54cm.
Obiekt złożony blokowo-rumowiskowy.

Wielootworowy.

Czerwone Skały

7/ Jaskinia Spiralna pod Blokiem


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 23m,30cm.Jaskinia blokowo szczelinowa.

Czerwone Skały

8/Schronisko nr.6.W pobliżu 3 nisze

/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 6m,70cm.

Wejście 60cm h. na 1m szer.Schronisko nisza

Czerwone Skały

9/ – Kanciasty Labirynt.

W pobliżu 3 nisze


/Jan Wieczorek/

2014r.

Długość całkowita 19,50cm.

Wejście główne szer.110cm, h 95cm.

Schronisko złożone blokowo-rumowiskowe, wielootworowe.

Czerwone Skały
10/Schronisko nr.7 – Rozwarte.


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 4m,68cm.

Wejście 124cm h. na 110cm szer.

Schronisko podskalne.
Czerwone Skały

11/Schronisko nr.8 Przy Grzybie

 /Jan Wieczorek/

2014r.

Długość 5m,70cm.

Wejście 143cm h. na 148cm szer.

Schronisko podskalne.Dwa otwory


Czerwone Skały

12/Szczelina przy Grzybie/Jan Wieczorek/

2014r.


Długość 6m,50cm.

Wejście 143cm h. na 148cm szer.Wejście B/ 63cm h. na 42cm szer.
Schronisko szczelinowe.

Dwa wejścia w środku zacisk.


Czerwone Skały

13/Schronisko nr.9 szczelinowe - Pochyła Szpara.


/Jan Wieczorek/

2014r.

Długość 9m,80cm.

Wejście 164cm h. na 45cm szer.


Schronisko szczelinowe.Czerwone Skały

14/Schronisko nr. 10.

- w pobliżu nisza


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 4m,30cm.

Wejście 70cm h. na 62.cm szer.Czerwone Skały

15/Schronisko nr11 – Jagodziane


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 8m,90cm.Wejście A/ 133cm h. na 71.cm szer.B/ Otwór szeroki.
Rumowiskowe.

3 wejścia.

Czerwone Skały

16/Schronisko nr12 - Skręcający Korytarz .


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 8m.

Wejście A/ 256cm h. na 43.cm szer.

Jaskinia szczelinowa.

Czerwone Skały


17/Schronisko nr13 - Na Pęknięciu.


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość ok. 4m.Czerwone Skały


18/Komnata w Czerwonych Skałach.


/Jan Wieczorek/

2014r.

Długość 5m.

Szerokość na dole 3m,30cm.
Nisza otwarta z 2 stron

Czerwone Skały


19/Schronisko nr14 – Schron za Okapem.


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 16m.

Wejście  114cm h. na 138.cm szer.


szczelinowe

Czerwone Skały


20/Jaskinia Przy Jarzębinie.


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 25m, 80cm.

Dwa wejścia.

Czerwone Skały


21/Schronisko nr.15 - Spękane.


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość 13m.70cm

Wejście  81cm h. na 145.cm szer.Czerwone Skały


22/Jaskinia Labirynt.


/Jan Wieczorek/

2014r.
Długość ok. od 50 do 70 m.

Do pomiaru szczegółowego.
Jaskinia blokowo-rumowiskowa.

Wiele otworów.
Czerwone Skały23/ Nisza za Labiryntem


/Jan Wieczorek/

2014r.
Ok. 6m dł.


Czerwone Skały

24/ Nisza Rekin

/Jan Wieczorek/

2014r.
Do pomiaru.
Wiele korytarzy

Czerwone Skały

W pobliżu 4 nisze

/Jan Wieczorek/

2014r.Czerwone Skały

25/ Nisza z Okapem


/Jan Wieczorek/

2014r.
Ok. 8m dł.


Czerwone Skały