Translate

sobota, 29 października 2016

Rudawy Janowickie - Brzeźnik i Babie Skały Brzeźnik, Babie Skały.

           Miasto Kowary położone jest w obrębie kilku jednostek geograficznych (Kotlina Jeleniogórska, Rudawy Janowickie, Karkonosze), pod względem geologicznym znajduje się na styku skał plutonicznych ze skałami metamorficznymi, co powoduje występowanie szeregu minerałów z rudą uranu włącznie.

Jedną z mniej odwiedzanych przez turystów  górek Rudaw Janowickich, jest Brzeźnik (555m n.p.m.), na którym znajduje się kamieniołom granitu oraz ciekawe Babie Skały.

 Panorama Kowar (Zalew) z Brzeźnika.

Z racji tego, że Brzeźnik (niem. Birk Berg), znajduje się na bocznym odgałęzieniu Rudaw Janowickich, odchodzącym na zachód od ich najwyższego szczytu Skalnika (945m n.p.m.), niekiedy szczyt ten zaliczano do tzw. Pogórza Rudaw Janowickich, o którym raczej nie dowiemy się z żadnej literatury. 

Brzeźnik - Babie Skały.
 Brzeźnik - Babie Skały.
Zapoznanie się z walorami tej niepozornej zbudowanej z porfirowatych granitów waryscyjskich górki, w przebiegu ostatnich lat tj.: po wycince i odsłonięciu znacznych partii szczytu i stoków ma oczywiście sens. Na wycieczkę należy wybrać dobrą pogodę, aby móc dojrzeć z Brzeźnika panoramę miasta Kowary z Karkonoszami w tle.  

Skalna Brama im Klöbera archiwalne. 
Niegdyś Brzeźnik leżał na pd. skraju założenia parkowo-pałacowego w Bukowcu i podobnie jak Bramka, czyli Skalna Brama im Klöbera, znajdująca się pod drugiej stronie Przełęczy pod Brzeźnikiem (492m n.p.m.), był odwiedzany przez spacerujących turystów. Obecnie jak już wspomniałem turyści omijają te miejsce, mimo tego, że górka znajduje się niemal przy samej drodze z Jeleniej Góry do Kowar.

 Brzeżnik - Babie Skały.
Najdogodniejsze, czyli najszybsze dojście na szczyt Brzeźnika, to opcja podejścia nań z Kowar w rejonie skrzyżowania drogi 367, z drogą prowadzącą do centrum miasta Kowar, oraz podrzędnej drogi prowadzącej przez Jeżyny w kierunku Bukowca.

 Brzeżnik - Babie Skały.
Brzeźnik - Babie Skały.
Wejście na szczyt zaczynamy od poziomu Kotliny Jeleniogórskiej, w miejscu, w którym styka się ona z Radawami Janowickimi, w sensie geologicznym, podłoże, z jakim mamy tu do czynienia jest takie samo, mimo przewyższenia, co pokazuje zrębową naturę Sudetów w obrębie granitowej płyty karkonoskiej. – „Granitowa Płyta Karkonoska”, powstała ze skały magmowej głębinowej, czyli takiej, która z wolna zastygała pod powierzchnią ziemi i która wdarła się w wyniku ruchów górotwórczych w pęknięcia i szczeliny, tworząc rozległy i odporny na erozję kompleks skalny, powodujący dodatkowo zmianę struktury skał doń przylegających, a więc ich metamorfozę (przeobrażenie), w strefach kontaktu z gorącą granitową magmą.

 Ruda miedzi - Chakopiryt.

Intruzja skał granitowych, spowodowała wydobycie się roztworów metalicznych m.in. na pn.-wsch. od Karkonoszy, w ten sposób powstały bogate złoża rud metali: żelaza, miedzi, ołowiu, arsenu i pirytów. 

Brzeźnik - Babie Skały.
Podczas podejścia na Brzeźnik mijamy znajdujące się u podnóża stare wyrobisko granitu (kamieniołom) i następnie ścieżkami jak i też na przełaj wspinamy się ku kulminacji szczytowej, na której zalegają ogromne zbudowane z granitu bloki skalne oraz skałki.

Brzeźnik - Babie Skały.
Babie Skały (niem. Riddelfelsen), znajdują się na wysokości (530 -540m n.p.m.), skały te osiągają od kilku do kilkunastu metrów wysokości.

Brzeźnik - Babie Skały.
Na formację Babich Skał składają się dwa urwiska opadające od szczytu wraz z blokowiskami. W części szczytowej znajduje się charakterystyczny blok granitu, wyglądający jakby był wsunięty pionowo w granitowy gruz skalny. W pozostałych miejscach na uwagę zasługują ciągi granitowych murów i kilka małych schronisk podskalnych, występują tu również żyły aplitowe i kociołki wietrzeniowe.

Brzeźnik - Babie Skały kociołek wietrzeniowy.
 
Panorama Kowar (Zalew) z Brzeźnika.

 Tunel pod Przełęczą Kowarską.
Po obejrzeniu skałek turysta ma tu możliwość obejrzenia z powstałego odsłonięcia w lesie, widoku na znajdujące się poniżej Kowary z zalewem znajdującym się przy dawnej fabryce dywanów. -W granitach na Brzeźniku występuje m.in. augit z hornblendą, z kamieniołomu u podnóża góry pozyskiwano granit do budowy tunelu kolejowego pod Przełęczą Kowarską o długości 1025m..
/Jan Wieczorek/
Foto: Jan Wieczorek i Piotr Frydrych i
 zdjęcie archiwalne akwaforty Bramki. W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY
  

środa, 19 października 2016

Próg tektoniczny Przesiecka Góra Przesieka Wodospad Podgórnej.


             Położona malowniczo na przedpolu Karkonoszy w dolinie rzek: Podgórnej, Czerwienia i Myi Przesieka, słynie głównie ze znanego wszystkim Wodospadu Podgórnej, którego walory estetyczne doceniają nie tylko turyści, ale i także zwolennicy zimnej kąpieli pod wodospadem oraz slacklinierzy, którzy maja tu możliwość przejścia na linie nad ok. 10 metrowym jarem utworzonym przez wodospad. - Kliknij i zobacz film o Wodospadzie Podgórnej

 Przesieka - Kaskady Myi.

W pobliżu Przesieki watro również zobaczyć: kaskady Myi, Dolinę Czerwieni oraz szereg formacji skalnych: Dziurawa Skała, Waloński Kamień,Chybotek, w tym mało znane zgrupowania całych ciągów skał granitowych pomijanych przez odwiedzających tę miejscowość.   

 Dziurawy Kamień z widocznym schroniskiem podskalnym.Terenem wartym odwiedzenia, ze względów estetycznych i geomorfologicznych jest Przesiecka Górą 610 (m n.p.m.), a ściślej opadający do Przesieki jej południowy stok, na którym znajdują się dziesiątki granitowych bloków, baszt, murów i ambon skalnych, o niebagatelnej urodzie, znane głównie wspinaczom uprawiającym buldering. 

 Przesiecka Góra z Dziurawej Skały.


 Przesiecka Góra.

Miejsce te z racji podcięcia tektonicznego, przypomina nieco rezerwat Skałki Gorzeszowskie w Zaworach, tyle, że skałki na Przesieckiej Górze mają nieco mniejsze rozmiary i zamiast z piaskowca zbudowane są z granitu porfirowatego, poprzecinanego w wielu miejscach żyłami aplitu i kwarcu.

 Przesiecka Góra.

W rejon Przesieckiej Góry (niem. Gollner) najszybciej dostaniemy się z Przełęczy Zachełmskiej (585m n.p.m.), przez którą poprowadzony jest zielony szlak turystyczny. Od wymienionej przełęczy na przełaj lub leśnymi drogami, udajemy się najpierw na spłaszczony od tej strony szczyt Przesieckiej Góry, aby dojść do stromo opadającego ku południu stoku, na którym przez kilkaset metrów ciągną się granitowe formacje skalne (Schodki i bezimienne skały).

Przesiecka Góra.

Przesiecka Góra.


Przyglądając się skałom na Przesieckiej Górze zauważamy pewne rozróżnienia, najwięcej jest tu odizolowanych bloków granitowych, które odspoiły się od wyżej położonych formacji i grawitacyjnie pozsuwały się po stromym stoku.

Przesiecka Góra.
W strefie grzbietowej oglądamy granity, które tworzą niekiedy jakby grań, a także i wydłużone bloki.

Przesiecka Góra.Nieco niżej skały stają się wyższe, tu oprócz skalnych ambon, pojawiają się także wyizolowane ze wszystkich stron smukłe baszty, oraz skały podobne do kowadeł i grzybów skalnych. 

 Przesiecka Góra.


Ostatnią kategorie granitów stanowią na Przesieckiej Górze, ciągi skał w postaci murów i jarów granitowych, bardzo podobnych do form występujących np. w Czeskim Raju.
 
 Przesiecka Góra.

 
 Przesiecka Góra "skalny dinozaur".

 Kociołek wietrzeniowy.

Obszar Przesieckiej Góry, ukazuje nam piękny geologiczny krajobraz Pogórza Karkonoskiego z przejawami selektywnego wietrzenia, spękaniami poligonalnymi, ciosem granitowym, kociołkami wietrzeniowymi o oryginalnym niekiedy wyglądzie, jak i też schroniskami podskalnymi, okapami i szczelinami granitowymi.

Na zwiedzanie Przesieckiej Góry należy przeznaczyć kilka godzin, teren jest dość skomplikowany, należy więc ze sobą zabrać dobre buty turystyczne.  

 
Jan Wieczorek
/Foto: Jan Wieczorek/W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY