Translate

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Rezerwat Miłek - storczyki i jaskinie
  
 Miłek - Buławnik mieczolistny.
 
    Wojcieszów mimo braku rozgłosu jest głównym miastem Gór Kaczawskich, położonym całkowicie w ich obrębie. Przez środek Wojcieszowa płynie rzeka Kaczawa, w miasteczku znajdują się trzy kościoły, dwa pałace, zabytkowa szubienica i ruiny wapienników. - Jeszcze w okresie byłego systemu miasto było całkiem sprawnie prosperującym ośrodkiem przemysłu wydobywczego, posiadało kolejowe połączenie z węzłem w Marciszowie i Złotoryi, natomiast po zmianach ustrojowo-transformacyjnych, miasteczko podupadło i do tej pory boryka się z problemem braku perspektyw rozwojowych. 

 Wojcieszów w tle Połom.
Obecnie turyści docierają do Wojcieszowa najczęściej własnym środkiem transportu lub wędrując pieszo szlakami turystycznymi żółtym lub niebieskim od strony Komarna lub Radzimowic. 

 Masyw Miłka z Połomu.
 Masyw Miłka.
W okolicy Wojcieszowa jest wiele rzeczy wartych zobaczenia, wśród nich na szczególną uwagę zasługuje położony na Młyńcu (573m n.p.m.), Cisowej (596m n.p.m.) i Wrońcu (569m n.p.m.) rezerwat przyrody Góra Miłek, który obok majestatycznego i rozbieranego przez czynne kamieniołomy Połomu stanowi stałą dominantę krajobrazową tej okolicy. 
 Masyw Miłka z widocznym nieczynnym kamieniołomem.

 Miłek schronisko podskalne.
Kilkuwierzchołkowy Masyw Miłka wchodzi w skład Wschodniego Grzbietu Gór Kaczawskich, zbudowany jest z wapieni i dolomitów krystalicznych, w których, to skałach wytworzyły się dość licznie zjawiska krasowe – schroniska podskalne i jaskinie.

Jedną z dostępnych dla grotołazów jaskiń w Masywie Miłka, jest położona w obrębie miasta Wojcieszów Jaskinia Aven w Miłku o łącznej długości 32m.

Góra Miłek słynie także z występujących tu skałek i starych kamieniołomów, podcinających zbocze pd.zach., jak i też z bogatego świata roślin, który ściśle wiąże się z tutejszym podłożem. 

 Kamieniołom na Miłku w tle Połom.
 Rez.Miłek tablica informacyjna.
W roku 1994 na Miłku ustanowiono na powierzchni 141, 39ha, leśny rezerwat przyrody, w którym chroni się las bukowy (buczynę regla dolnego) oraz roślinność ciepłolubną i wapieniolubną, która porasta głównie skałki wapienne i stare terasy i wyrobiska. 

Wycieczkę na Miłek proponuje odbyć w okresie maja i na początku czerwca, czyli w czasie, kiedy można zaobserwować wzmożoną wegetacje runa, wówczas można tu zobaczyć cały szereg rzadkich gatunków roślin wraz z urokliwymi storczykami. 

Miłek - Orlik pospolity.
 
 Miłek Podkolan biały.
W Rezerwacie Góra Miłek rosną m.in.:buławnik mieczolistny, listeria jajowata, storczyk plamisty, podkolan biały, obuwik pospolity.

Z innych rzadkich roślin spotykamy tu: lilię złotogłów, orlika pospolitego i wawrzynka wilczełyko.

Ciekawe rośliny występują także na ścianach skalnych, są to m.in. paprocie: zanokcica murowa, zanokcica skalna... .

Bogaty jest także świat zwierząt głównie owadów i pajęczaków, stwierdzono tu jedyne stanowisko pająka - Prosoptheca corniculans; ze ślimaków można spotkać tutaj podobnie jak na Połomie piramidkę naskalną.

 Miłek roślinność ciepło i wapiennolubna.
Natomiast oryginalną ciekawostką jest występowanie tutaj zdziczałych kóz syryjskich, które wędrują sobie dookoła Wojcieszowa, po tym jak uciekły z hodowli (kozy syryjskie bytują w obrębie Kamieniołomu Gruszka, a także i Masywu Miłka, stan ich pogłowia jest na wymarciu). Patrz przerażający film :)

 Miłek akcja przy Jaskini Aven w Miłku Walenty Świderski i Jan Wieczorek.
 Jaskinia Aven w Miłku.
Z Wojcieszowa na Miłek kierujemy się szlakiem niebieskim, tj., główną drogą miasta, czyli Bolesława Chrobrego. W ostatnim jednak czasie powstała również ścieżka dydaktyczna (odgałęzienie niebieskiego szlaku), która w pobliżu rozlewni wód mineralnych „Wojcieszowianka”, wspina się na dolne terasy dawnego kamieniołomu, gdzie na 1-poziomie wydobywczym natrafiamy na otwór Jaskini Aven w Miłku.

 Stanowisko asekuracyjne /b/.
Jaskinia Aven w Miłku (istnieje również jaskinia o podobnej nazwie Jaskinia Aven w Połomie patrz link – artykuł z eksploracji), znana jest od lat 60 XXw. Jest, to obiekt wyłączony z ruchu turystycznego, ponieważ możliwy jest do zaznajomienia jedynie dla tych, co posiadają umiejętności w operowaniu sprzętem alpinistycznym. Jaskinia jest, bowiem, w głównej mierze wąską pionową rurą, której deniwelacja wynosi 17 - metrów. 

Miłek - Jaskinia Aven.


 Jaskinia Aven w Miłku W.Świderski.
Otwór jaskini w kształcie trójkąta o wymiarach 0,8m na 0,6m., obecnie jest przesłonięty jedynie patykami, także spacerujący po poziomie kamieniołomu turysta, powinien baczyć na to, aby doń przypadkowo nie wpaść, co mogłoby się skończyć śmiercią lub kalectwem.

Miłek - Jaskinia Aven.
Pierwszy fragment jaskini, to opadająca stromo w dół rura o długości ok 9 m., która następnie przechodzi w pięciometrową mytą studnie, do której dochodzi światło dzienne. Dno jaskini stanowi komora rozwidlająca się w kilku kierunkach, jednak korytarze te są bardzo ciasne i po chwili się kończą.

 Jaskinia Aven rura  widoczna od dołu.
 Jaskinia Aven Miłek i obserwator Ryszard Wieczorek.
Jaskinia Aven w Miłku podobnie jak i inne jaskinie w Masywie Miłka, w tym i liczne schroniska podskalne (naturalne i pogłębione przez człowieka), jest przez grotołazów rzadko odwiedzana, ponieważ nie stanowi większego wyzwania, a jedynie daje możliwość przyjrzenia się ciekawej strukturze rury krasowej, szczególnie pięknie się prezentującej od wnętrza obiektu.

 W. Świderski w Jaskini Aven Milek.

Dociekliwi grotołazi lub eksploratorzy powinni również na Miłku zajrzeć do Jaskini Dziura w Brzezinach (dł. 6m), jak i też przyjrzeć się schroniskom podskalnym znajdujących się w skałach poniżej szczytów Młyniec i Cisowa (Schronisko w Miłku I i II).   

 Miłek - Jaskinia Dziura w Brzezinach.
Na szczególna uwagę zasługują tutaj również wapienne skałki, opadające niekiedy stromymi urwiskami, a także ich otoczenie: las bukowy z dość często pojawiającymi się okazami cisa pospolitego.
 Cis pospolity w Rezerwacie Góra Miłek.
Na szczycie Młyńca (573m n.p.m.) znajduje się metalowa wieża radiowo-telewizyjna oraz ślady po dawnym niemieckim punkcie widokowym ulokowanym na szczycie skały o tej samej nazwie, co szczyt. – Obecnie szczyt Młyńca jest mocno zarośnięty i bardzo rzadko odwiedzany przez turystów. 

 Skała Młyniec na Młyńcu.
 
 Dawny punkt widokowy na Młyńcu.
 Młyniec wieża TV.
Godną polecenia alternatywą zapoznania się z walorami Masywu Miłka jest skorzystanie z oferty ZachodniosudeckiegoTowarzystwa Przyrodniczego, które to cyklicznie, co roku organizuje wycieczkę w ten rejon, podczas której, to eskapady wykwalifikowani przyrodnicy ukazują uczestnikom m.in. kwitnące storczyki.


/ Jan Wieczorek/
Foto: Jan Wieczorek


W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY