Translate

czwartek, 15 marca 2018

Rudawy Janowickie - Skały na Świniej Górze


 Żółta Skała.
  
     Granitowe skały w Rudawach Janowickich zaliczamy do jednych z najpiękniejszych w polskich Sudetach, szczególnie atrakcyjny pod tym względem jest rejon Janowickiego Grzbietu, którego turystyczną eksplorację najlepiej jest zaplanować wędrując szlakiem żółtym ze wsi Strużnica.

Wychodząc na łąki okalające Strużnicę, otwierają się nam piękne panoramy na Skalnik (945m n.p.m.), Skalicę (748m n.p.m.), Świnią Górę (751 m n.p.m.), Lwią Górę (718 m n.p.m.), a także i w odwrotnym kierunku na Góry Sokole i znajdującą się pomiędzy Strużnicą, a Karpnikami Mężykową (542m n.p.m.), na której eksploatowano niegdyś skaleń potasowy.  
 
 Wschód nad Rudawami Janowickimi.
Sama Strużnica ma charakter wsi łańcuchowej, ciągnącej się na ok. 1,1.km wzdłuż górnego odcinka Karpnickiego Potoku. 

 Strużnica z Janowickiego Grzbietu.
 Rejon Strużnicy.
Początki wsi wiążą się z pobliskimi Karpnikami, których Strużnica miała być kolonią, o czym świadczy jej dawna nazwa Neu Fischbach. Z racji tego, że miejscowość położona jest na ubogich gruntach nie ma tu rozwiniętego rolnictwa, wieś ma raczej charakter niesprecyzowany, w którym występują akcenty: rolnicze, przemysłowe i turystyczno-letniskowe. 

Zwiedzanie Janowickiego Grzbietu najlepiej jest podzielić na kilka epizodów, udając się np. w rejon Strużnickich Skał, Rylca i Fajki, Starościńskich Skał, Piekliska i Czartówki, a także i w odwrotnym kierunku na mało znane skały znajdujące się na Świnnej Górze. 

 Polanka (placyk) w rejonie Świniej Góry.  
Na Świnią Górę (niem. Saukamm) ze Strużnicy wędrujemy najpierw żółtym szlakiem, który wspina się ku Rozdrożu Pod Bielcem (743m n.p.m.). - Nie dochodzimy jednak doń, lecz w połowie drogi odbijamy ze szlaku w lewo (konieczna mapa turystyczna) w leśną drogę, która stromo podchodzi do polanki (placu) w pobliżu Świniej Góry, przez którą biegnie droga od skrzyżowania pod Dziczą Górą.

 Świnia Góra rejon skałek Świnki i Druid.
 Świnia Góra - Druid.
Po osiągnięciu polanki udajemy się przez chwilę w dół tą drogą, aby po ok. 100 metrach odbić w lewo w leśną drogę trawersującą Świnią Górę. - Drogą tą po ok. 15 minutach wychodzimy w przerzedzony wyrębem las, w którym dostrzegamy już pierwsze skałki położone tuż pod szczytem Świniej Góry. 

Granitowe skały w tym miejscu nazwy swe zawdzięczają wspinaczom, którzy przez lata powyznaczali tu szereg tras wspinaczkowych, o czym możemy się dowiedzieć m.in. przeglądając przewodnik wspinaczkowy Rudawy Janowickie autorstwa Michała Kajcy. 

 Świnia Góra - Świnki.

I tak pod szczytem Świnnej Góry podziwiamy dwie niewielkie skałki zwane Świnkami, w których znajduje się granitowe schronisko podskalne, jak również położone w ich pobliżu bloki granitowe o interesującym wyglądzie (np. skałka Druid), na których można trenować buldering.  

 Świnia Góra - skałki pod Świnkami.
Wychodząc na skraj lasu podziwiamy panoramę Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Kotliny Jeleniogórskiej, dobrze jest zatem zabrać ze sobą aparat i lornetkę, aby np. móc zaobserwować krzyżodzioba świerkowego w swoim środowisku.   

 Krzyżodziób świerkowy na Świniej Górze.
Od Druida i Świnek, wracamy ponownie do drogi, którą przyszliśmy i następnie zaczynamy schodzić w dół, aby po chwili skręcić w prawo w słabo widoczną ścieżkę, która przechodzi dalej w lepiej już zaznaczoną leśną drogę. 

 Panorama ze Świniej Góry rejon Świnek.
Podążając trawersem stoku Świniej Góry po lewej stronie dochodzimy do niepozornych granitowych bloków znajdujących się tuż przy drodze, jest, to sygnał, że w tym miejscu powinniśmy dojść do tych skałek, aby od nich zejść w lewo ok. 100 w dół, do jednej z najpiękniejszych skał w Rudawach Janowickich - Mniszka. 

 Świnia Góra - Mniszek.
 Mniszek.
Mniszek pod względem wspinaczkowym nie oferuje trudnych wyzwań, jednakże jego kształt pochylonej smukłej turniczki zbudowanej z żółtego granitu jest bardzo oryginalny i fotogeniczny, zwłaszcza, że skała stoi obecnie na odsłoniętym w znacznej mierze stoku z którego widać piękną panoramę Karkonoszy, Rudaw Janowickich, Kotliny Jeleniogórskiej i Gór Izerskich. - Jest, to miejsce wyjątkowe: dzikie i spokojne, w którym można z powodzeniem spędzić cały dzień.  – Poniżej Mniszka znajduje się Kamienna Twarz (wariant dla zaawansowanych eksploratorów). 
 Mniszek.
      
Wraz z dalszą wędrówką drogą trawersującą, do której wracamy od Mniszka docieramy w pobliże kolejnych skał na Świnnej Górze, oglądając najpierw rozległą Żółtą Skałę i znajdująca się kilkaset metrów dalej (poniżej) Obłą.

 Świnia Góra - Żółta Skała.
Żółta Skała najlepiej jest widoczna z drogi w okresie, gdy nie ma wegetacji, w innym terminie mało czujny turysta, może ominąć tę skałę mimo, że jest ona dość duża, a to dlatego, że skała znajduje się w lesie brzozowym.

 Żółta Skała.
Żółta Skała ukazuje nam system spękań skały granitowej.

 Żółta Skała.
Mamy tutaj widoczny "rozkład" bloków granitu: liczne załupy, rysy i wysunięte do przodu niczym szuflady filary, bloki i okapy. 

 Świnia Góra - Obła.
 Droga w kierunku Lwiej Góry. 
Ostatnia ze skał Obła, znajduje się tuż przy ścieżce, która prowadzi w rejon Czartówki i Piekliska. Obła jest skałą zwartą, aby ujrzeć jej najciekawszą ścianę należy obejść ją dookoła. 

W orientacji powrotnej ze Świnnej Góry dochodzimy, wspomnianą wyżej drogą prowadzącą z rejonu skrzyżowania pod Dziczą Górą w pobliże Lwiej Góry, skąd możemy zejść do Strużnicy, idąc dalej przez Strużnickie Skały; lub odmiennie Doliną Janówki powędrować do Janowic Wielkich przechodząc obok Pieca i Skalnego Mostu.  

/Jan Wieczorek/
Foto: Jan i Joanna Wieczorek  

Bibliografia: Marek Staffa - "Słownik Geografii turystycznej Sudetów" (T.5), Michał Kajca - "Rudawy Janowickie przewodnik wspinaczkowy".    W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY