Translate

piątek, 27 lutego 2015

Przednia Kopa w Górach Opawskich

 Przednia Kopa Hohenzollernwarte
        
    Góry Opawskie, w granicach Polski stanowią najbardziej na wschód położony fragment Sudetów, który tak naprawdę stanowi część większej grupy górskiej zwanej Jesionikami. W granicach Polski wyizolowany obszar Gór Opawskich mający nieco ponad 30km², zaliczany jest do Sudetów Wschodnich. Geologicznie obszar Zlatohorskiej vrchoviny (Gór Opawskich) składa się z dwóch odrębnych części tj. jednostek: Moldanovicum i Brunovistulicum.

 Widok ze stoków Przedniej Kopy na Biskupią Kopę. Głuchołazy i Masyw Góry Parkowej.
Głuchołazy położone nad Białą Głuchołaską zostały założone w wieku XIII przez biskupa Wawrzyńca. Wrocławski biskup, aby zapobiec ekspansji czeskich Przemyślidów na tereny przygraniczne, gdzie znajdowały się złoża złota postanowił założyć w zakolu Białej Głuchołaskiej miasto i zamek zwany Ziegenhals, w ten sposób w wiekach kolejnych XIV-XVI, Głuchołazy stały się podobnie jak znajdujące się pod drugiej stronie granicy Zlaté Hory szybko rozwijającym ośrodkiem bazującym na wydobyciu złota. 

 Głuchołazy rynek.
Głuchołazy pod względem atrakcji turystycznych prezentują się bardzo dobrze, historia górnictwa, ale i też dalsze wzloty i upadki miasta oraz jego ponowne XIX -wieczne narodziny w formie uzdrowiska, dają nam możliwość obejrzenia zabytkowego centrum i zdroju położonego u stóp Góry Parkowej.

 Głuchołazy kamienica masońska i wieża bramy górnej.
Z położonych blisko granicy Głuchołaz odbywamy dalsze wycieczki do Czech, ale i w masyw pobliskiej Góry Parkowej, która składa się z trzech kulminacji: Przedniej Kopy (495m n.p.m.), Średniej Kopy (543m n.p.m.) i Tylniej Kopy (535m n.p.m.). Wycieczki te mają charakter spacerowy i pozwalają wstępnie zapoznać z Górami Opawskimi. 

 Głuchołazy Zdrój.

Po wyjściu z Głuchołaz Zdroju, możemy na kilka sposobów dotrzeć na poszczególne wierzchołki Góry Parkowej, wchodzącej w skład Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.

Masyw Góry Parkowej: Droga Krzyżowa i Studnia Jakuba.
 Masyw Góry Parkowej.
I tak na Sarnim Potoku oglądamy pozostałości dawnej tamy górniczej, ku Przełęczy Siodło (550m n.p.m.) możemy przejść Drogą Krzyżową, najciekawiej jednak prezentuje się szczyt Przedniej Kopy z ruinami dawnego schroniska - restauracji na szczycie (Holzbergbaude) z nieczynną wieżą widokową (Hohenzollernwarte). Możemy sobie jednak tylko wyobrazić jak pięknie musiało wyglądać te miejsce w okresie prosperity i jaki widok rozciągał się z tej mocno zaniedbanej dziś wieży widokowej. 

Przednia Kopa Hohenzollernwarte.

Tuż pod szczytem Przedniej Kopy znajduje się neogotycka kaplica św. Anny wybudowana nad 10-metrową krawędzią Wiszących Skał, zbudowanych z kwarcytów i łupków. 

 Przednia Kopa: Wiszące Skały i kaplica św.Anny.
Dawne tereny górnicze i płuczki znajdują się w zakolu Białej Głuchołaskiej, szczególnie dużo śladów po dawnym górnictwie oglądamy w Rezerwacie Nad Białką, utworzonym w 1999r.

 Rezerwat "Nad Białką".

 Bialska Sztolnia.
W orientacji powrotnej zwiedzamy Bialską Sztolnię – gdzie przechodzimy przez oświetlony światłem naturalnym, a także i wmontowanymi w posadzkę halogenami (możliwe nocne zwiedzanie) przebity w skale tunel. - Bialska Sztolnia jest obiektem powstałym po wydobyciu złota, ciągnie się wzdłuż złotonośnej żyły kwarcowo-skaleniowej, występującej w łupkach łyszczykowych, to tutaj właśnie, tuż przy korycie Białej Głuchołaskiej głuchołascy mieszczanie, żegnali się z bliskimi udającymi się zagranicę.

Tekst i foto : Jan Wieczorek, 
mapa tablicy edukacyjnej na Górze Parkowej.W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY


czwartek, 5 lutego 2015

Góry Sokole Sokolik.

                   
  Góry Sokole /Falken Berge/, są jednym z najbardziej rozpoznawalnych po Śnieżce dominantów krajobrazowych Sudetów Zachodnich. Stanowią niewielkie zachodnie ramie Rudaw Janowickich, położone w okolicach Jeleniej Góry i Janowic Wielkich. Sokoliki czasem ze względu na kształt nazywane biustem Lolobrygidy, pozostają nie tylko popularne wśród licznie przybywających tu turystów, ale przede wszystkim, są „mekką” dla szukających tu przygody i ekstremalnych wyzwań wspinaczy skalnych.

 Góry Sokole ze Skalnika.


Najwyższymi szczytami popularnych Gór Sokolich są: Dwa ich najwyższe wierzchołki Krzyżna Góra (654m n.p.m.) i Sokolik (643m n.p.m.). Pozostałe mniej popularne, to Browarówka (510m n.p.m.), Rudzik (500m n.p.m.), Łysa (490 i 482m n.p.m.) i Buczek (456m n.p.m), na których występują równie licznie skupiska granitowych skałek.

Mały Sokolik w dole zabudowania Trzcińska.


 Trzcińsko sklep spożywczy.
Najlepszą bazą wypadową w Góry Sokole są dwie miejscowości położone urokliwie tuż pod szczytami Krzyżnej Góry /Kreutzberg/ i Sokolika /Forstberg/. - Do Trzcińska można dojechać pociągiem od strony Wrocławia i Jeleniej Góry, we wsi znajduje się kilka gospodarstw agroturystycznych głównie z ofertą dla turystów. 

 Schronisko Szwajcarka w Górach Sokolich.

Natomiast z Karpnik położonych pod Krzyżną Górą najlepiej dostać się samochodem lub dojść szlakiem na pieszo w kierunku schroniska Szwajcarka, gdzie znajduje się jedno z najbardziej urokliwych schronisk w całych Sudetach, z rezydującą tu na stałe Dolnośląską Szkołą Wspinaczki (w Szwajcarce mieszkali wspinacze niemieccy zrzeszeni w Alpenverein, dokonujący w pierwszym trzydziestoleciu XX w. pionierskich wejść na turnie Gór Sokolich).


Dolnośląska Szkoła Wspinaczki posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń wspinaczkowych nadane przez Polski Związek Alpinizmu oraz Urząd Kultury Fizycznej i Sportu. Oferuje kompleksowe szkolenia  w skałkach i Tatrach  latem i zimą, kursy zimowe dla turystów wysokogórskich i wyprawy jaskiniowe, imprezy integracyjne oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie prac wysokościowych i ratownictwa (patrz link). 

 Góry Sokole - Krzyżna Góra widoczna z platformy na Dużym Sokoliku.

 Sokolik - Loża.
Na dzisiejszą rzeźbę Gór Sokolich miał przede wszystkim wpływ czynników geomorfologicznych związanych z odsłonięciem różnorodnej struktury form granitu. W Górach Sokolich występuje: granit porfirowaty, równoziarnisty, aplogranit), jak i też bogactwo form żyłowych (aplity, lamprofiry, pegmatyty) z bardzo różną odpornością na wietrzenie. - Do wspinaczki skalnej najbardziej nadaje się granit równoziarnisty i aplogranit.

 Góry Sokole - Mały Sokolik i Sokola Lalka.


 Mały Sokolik - Jedynka (TR).

Wspinaczka, jako jedna z dziedzin sportu, polega głównie na przemieszczaniu się człowieka w przestrzeni skały lub górotworu za pomocą ustalonych reguł i technik. Wspinanie w rozumieniu klasycznym polega na pokonywaniu drogi wspinaczkowej wyłącznie za pomocą rąk i nóg. Sprzęt jest tutaj używany wyłącznie do asekuracji. Chwytanie się elementów układu asekuracyjnego (np. ringów, nitów czy haków), stawanie na nich, podciąganie się na linie itp. czynności uznawane są za nieetyczne.

 Wspinaczka na Krzywej Turni.
Sokoliki są obok Jury Krakowsko-częstochowskiej jednym z najlepiej znanych i najchętniej odwiedzanych rejonów wspinaczkowych w Polsce gdzie można uprawiać wspinanie na kilkuset drogach w pełnym zakresie trudności. Rejon oferuje możliwość wspinaczki tradycyjnej na własnej asekuracji, przez co umożliwia przygotowanie pod wspinanie w górach wysokich, ponadto znajduje się tu mnóstwo dróg o charakterze sportowym ubezpieczonych wedle kryterium stylu francuskiego w stałe punkty asekuracyjne i stanowiska zjazdowe.

Góry Sokole - Zipserowa Czuba.


 Góry Sokole - Sukiennice.
Góry Sokole już na początku XX wieku były znanym i eksplorowanym rejonem, w którym działali alpiniści z Drezna i Wrocławia zrzeszeni w Alpenverein. Natomiast ze znanych polskich wspinaczy swoje wspinaczki realizowali tutaj również znani himalaiści: Wanda Rutkiewicz, Wojtek Kurtyka, Krzysztof Wielicki, Bogdan Stefko, Aleksander Lwow i wielu, wielu innych.

 Góry Sokole  jeden z wielu boulderów na Sokoliku.


Sokoliki, są też rejonem bulderingowym, w którym wspinacze nadal wyszukują coraz to nowszych wyzwań ograniczających się do pokonywania mniejszych skałek i głazów z jednoczesnym skumulowaniem trudności wspinaczkowych ograniczonych czasem do kilku bardzo trudnych ruchów. Te wydawałoby się niepozorne przystawki wspinaczkowe, są dyscyplina samą w sobie, ale i też najlepszą formą rozgrzania wszystkich partii mięśni oraz poszczególnych fragmentów palców niezbędną do  zmagania się z najtrudniejszymi drogami w Górach Sokolich.

 Góry Sokole - Sukiennice i Krzywa Turnia.
Wspinanie w ekstremalnym terenie, odbywa się na granicy limitu wytrzymałości człowieka, bo jak w każdym sporcie bywa, tak i we wspinaniu granica najtrudniejszego, co człowiek w skale może napotkać, jest stale przesuwana do przodu, ustanawiane są coraz, to abstrakcyjniejsze rekordy. Przykładem może być legendarne już - "Geronimo" o nominale VI7, będące ważnym dokonaniem Dariusza Sokołowskiego (Geronimo z 1996r. znajduje się na Wzgórzu Sokolik w prawej części ściany wschodniej skały Sukiennice), który znany był z tego, że podciągał się 18 razy na jednej ręce jak i też był zdolny podciągnąć się na drążku z dodatkowym obciążeniem o wadze 100kg!

 Góry Sokole - Sukiennice - sektor z  popularnym Hokejem i  osławionym Geronimo.


Kontrowersyjne Geronimo doczekało się kilku prób powtórzeń, jednak, nie zawsze takich, jakich życzyłby sobie autor drogi. - Wielu kłopotów związanych z Geronimo dostarcza kwestia tak zwanego ogranicznika wyznaczonego przez Dariusza Sokołowskiego, który niekoniecznie jak wskazuje Bartosz Wardein zwany Pershingiem jest brany pod uwagę przez próbujących powtórzyć tę drogę (opinie o naturze tej drogi prosimy wyrażać na forum wspinaczkowym, być może zostanie ustalony rzeczywisty bieg wydarzeń dotyczący tego interesującego tematu). Wspinaczkowa recepta jest taka: aby odnieść sukces w postaci ponownego przejścia Geronimo, trzeba dysponować potężną siła fizyczną, sprawnością w postaci balansowania ciałem, dynamiką ciała jak i też mieć wybitnie silne pierwsze paliczki palców, aby móc w trakcie przejścia (w sporym przewieszeniu skały) poradzić sobie z dziurkami na pojedyncze palce.

Góry Sokole i potężnie wywieszony okap na skale Tępa.
 
 Trening w Sokolikach.
Góry Sokole, to szczególne miejsce, w którym można zobaczyć wiele ciekawych atrakcji (np. jaskinie granitowe), gdzie zarówno przyroda, jak i działalność człowieka wydają się mocno niebanalne. Granitowe turnie, kształtują tu specyficzną narracje, co powoduje, że ludzie cyklicznie tu wracają, aby zanurzyć się w krainie granitu od narastającego zgiełku cywilizacji.


/Jan Wieczorek/
Foto: Jan Wieczorek, Robert Markowski,
 Dolnośląska Szkoła Wspinaczki, oraz Rafał Stypiński. 


W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY