Translate

sobota, 27 stycznia 2018

Jaskinia Wieczorna odkrycie i eksploracja Jaskinia Wieczorna.
Góry Kaczawskie zaliczane są pod względem geologicznym do jednych z najbardziej interesujących pasm w całych Sudetach. Wyodrębnia się tutaj specyficzna mozaika podłoża skalnego mamy tutaj sporo uskoków tektonicznych, skałek, sztolni i kamieniołomów, a także i jaskiń krasowych, które na przestrzeni wielu lat zarówno w okresie przedwojennym, jak i polskim były odkrywane, eksplorowane i katalogowane najczęściej przez środowiska naukowe i speleologiczne.
 Jaskinia Pajęcza.


Najwięcej obiektów jaskiniowych, zjawisk i schronisk krasowych, występuje w pobliżu Wojcieszowa tj., w obrębie Połomu (667m n.p.m.), który jest główną dominantą wznoszącą się nad Wojcieszowem oraz w Masywie Miłka (596m n.p.m.). 


Góry Kaczawskie Połom.

Nie wszystkie jednak z tych obiektów pozostają dostępne zarówno dla speleologów, jak i dla turystów, a to z racji tego, że teren, na którym występują jaskinie jest w jurysdykcji nie tylko miasta Wojcieszów czy wydziału Ochrony Środowiska, ale jest też dzierżawiony przez Zakłady Wapiennicze Wojcieszów Sp. z.o.o., która, to z kolei jest członkiem Grupy Lhoist. 

 Wyrobiska w rejonie Wojcieszowa.
 Wlot jaskini.
Sytuacja w pobliżu Wojcieszowa przedstawia się następująco: 1/ W obrębie Masywu Miłka znajdują się nieczynne wyrobiska chronione prawem w rezerwacie Miłek, który to rezerwat jest częściowo dostępny dla turystów (ścieżka edukacyjna i szlak turystyczny z Wojcieszowa do Radzimowic); 2/ W obrębie Góry Bielec znajduje się nieczynne wyrobisko kamieniołomu Gruszka, w którym, to cyklicznie odbywają się Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych; 3/ Natomiast po drugiej stronie rzeki Kaczawy w obrębie Połomu, wciąż trwa wydobycie surowców skalnych, przez co, teren ten pozostaje w głównej mierze niedostępny dla ruchu turystycznego i osób postronnych. 

- Poniżej wyrobisk prowadzi jedynie szlak turystyczny z Wojcieszowa w kierunku Przełęczy Komarnickiej, który pozwala się nieco zapoznać z tym obszarem.   

 Jaskinia Pajęcza.


 Stalagmit w Jaskini Wieczornej.

Obecnie stan faktyczny pozwala podzielić jaskinie Połomu na takie, które były i są łatwiej dostępne pod względem technicznym, jak i też pod względem usytuowania w nieczynnych kamieniołomach i poziomach pozostających często poza terenem zakładu lub bezpośrednio przy jego granicach; i odwrotnie na jaskinie niedostępne, znajdujące się na terenie czynnego kamieniołomu lub tak technicznie trudne, że nie sposób do nich wejść bez znajomości  technik jaskiniowych.

 Pozostałości po dawnej jaskini.
Interesującym dla badaczy może być także podział na jaskinie istniejące i te, które w wyniku prac prowadzonych przez lata w kamieniołomie zostały rozebrane, a więc na jaskinie: o których czytamy w zapisach historycznych oglądamy w albumach i na filmach ...

 Jaskinia Wieczorna.


W przybliżeniu tej materii, obecnie najbardziej pożytecznym i pomocnym źródłem jest piękny album autorstwa Mariana Bochynka pt.: „Jaskinie Krasowe Sudetów Zachodnich”, w którym, to albumie najwięcej estymy i miejsca poświęcono jaskiniom w obrębie góry Połom, których fizycznie już nie ma!

Należy jednak wiedzieć, że powyższy podział byłby nieco upośledzony gdyby uznać, iż w okolicy Wojcieszowa, wszystko zostało już poznane, opisane i przydzielone do danej kategorii obiektów jaskiniowych, lub też terenu, który podlega/niepodległa dzierżawie, eksploatacji i nadzorowi.
 Jaskinia Wymyta odsłonięta przez wody powodziowe w 2012r.

Obszar Gór Kaczawskich, tj.: obszar w pobliżu Wojcieszowa pozostaje wciąż najbardziej perspektywicznym miejscem w Sudetach, w którym wciąż można natknąć się na nowe obiekty jaskiniowe, które wymagają od obecnie żyjących eksploratorów: namierzenia, eksploracji i skatalogowania. 

 Jaskinia Wieczorna.
I tak obecnie najnowszym odkryciem (z roku 2017) w Górach Kaczawskich, występującym w obrębie skał zbudowanych z węglanu wapnia jest - Jaskinia Wieczorna o długości 65m, przy deniwelacji (wysokość plus głębokość) sięgającej 50 m.   

 Formy naciekowe w Jaskini Wieczornej.
 Wlot jaskini.
Jaskinia Wieczorna jest typową jaskinią krasową, w której pojawiają się nacieki kalcytowe w formie draperii, stalaktytów, małych stalagmitów i grzybków. 

Wejście do jaskini otwiera się obecnie sztucznym wejściem, pod ogromną wantą (potężny klinujący blok skalny). 

W środku jaskini, w partiach początkowych oglądamy Salę Wstępną.
 Jaskinia Wieczorna Sala Wstępna.

W tej partii jaskini zespół grotołazów najczęściej przygotowuje się do akcji jaskiniowej, czyli do eksploracji dalszych partii jaskini. - W Sali Wstępnej pięknie prezentują się draperie kalcytowe, mamy tutaj także małe stalagmity i „pola ryżowe”.

Jaskinia Wieczorna - Sala Wstępna i zacisk kalcytowy, stan z przed eksploracji.

 Pierwsza eksploracja Jaskini Wieczornej.
Sala Wstępna, jak sama nazwa wskazuje stoi otworem do dalszej przygody, która znajduje się w najniższym jej rejonie, tj.: w zwężającym miejscu, w którym napotykamy Zacisk Kalcytowy.

 – Wstępnej eksploracji i pomiaru Jaskini Wieczornej (Sali Wstępnej), dokonał taśmą mierniczą Jan Wieczorek, nadając równocześnie nazwy jaskini w 2017r.(patrz film).

 Jaskinia Wieczorna partie za zaciskiem kalcytowym.
Wraz z kolejnym wejściem eksploracyjnym  z 2017r., w zespole trzyosobowym: Franek Kramek, Jan Wieczorek i Marian Bochynek zeksplorowali wstępnie, przy użyciu technik jaskiniowych dalsze partie Jaskini Wieczornej znajdujące się za zaciskiem kalcytowym .

 Franciszek Kramek dziewiczy zjazd do Studni z Wantą w Jaskini Wieczornej.
 Zjazd w dół od stanowiska.

Po poszerzeniu zacisku kalcytowego i jego pokonaniu odtworzyły się dalsze dziewicze partie jaskini, do których zjechał zespół dwuosobowy w składzie Franek Kramek i Jan Wieczorek. 

Tuż za zaciskiem jaskinia opada kilkudziesięciometrową studnią w dół. W górnym fragmencie na trasie zjazdu znajdowały się tu sporej wielkości bloki skalne, które należało zepchać w otchłań, gdyż stanowiły poważne zagrożenie utraty zdrowia lub życia.


 – Uwaga, do dziś miejsce, to nie należy do najbezpieczniejszych!
 
Jaskinia Wieczorna Studnia z Wantą i odspojone bloki skalne.
Udając się w dół jaskini eksploratorzy w połowie zjazdu na dno Studni z Wantą, przy zaklinowanej w szczelinie wancie założyli kolejne stanowisko.  

 Jaskinia Wieczorna rejon Wanty.
– Jest, to miejsce bardzo wygodne do postoju, odpoczynku itd., z którego widać, zarówno dolne, jak i górne partie jaskini oraz odchodzące na lewo szczeliny.   

 Jaskinia Wieczorna zjazd w kierunku dna.
 Jaskinia Wieczorna.

Następnym etapem eksploracji Jaskini Wieczornej jest swobodny zjazd do studni, w której pionowo piętrzy się cudownej urody kalcytowa kaskada.

 – Jest, to jeden z najładniejszych tego typu utworów w Górach Kaczawskich. 

Po osiągnięciu dna studni eksploratorzy mają już swobodę wypięcia się z przyrządów asekuracyjnych i podziwiania urody tej części jaskini. 


 Jaskinia Wieczorna.


 Jaskinia Wieczorna.


Oglądamy tutaj znajdujące się nad głową partie jaskini: kominy, szczeliny, kaskadę z draperiami, a na poziomie człowieka, w ścianach pojawiają się grzybki kalcytowe.

Do końcowych fragmentów Jaskini Wieczornej dochodzimy odchodząc od rozległego dna studni, wąskim korytarzykiem z gliniastym namuliskiem, który posiada dwa zaciski. – Po pokonaniu drugiego zacisku – (Serpentynki), dochodzimy do końca jaskini; miejsce, to wydaje się perspektywiczne ku dalszej eksploracji (rozkopanie namuliska).
Jaskinia Wieczorna draperie.

 Jaskinia Wieczorna Gniazdo nad Studnią.
W Jaskini Wieczornej mamy też możliwość wspięcia się od dołu studni, przez komin znajdujący się nad korytarzykiem idącym do zacisku Serpentynki, ku partią górnym tj. do Gniazda nad Studnią.
 Jaskinia Wieczorna partie końcowe.

 Jaskinia Wieczorna.
Jaskinia Wieczorna wraz z trzecim wejściem eksploracyjnym (patrz film), została ubezpieczona w punkty asekuracyjne (trzpienie do spitów), dokonano w niej także pomiarów laserowych niezbędnych do sporządzenia m.in. planu jaskini. – W pracach tych uczestniczyli: Marian Bochynek, Jan Wieczorek oraz pięciu grotołazów z Sekcji Grotołazów Wrocław.

- Szczegółowy opis działań i procesu eksploracji pojawił się na łamach czasopisma Jaskinie 4 (93)2018r.

 /Jan Wieczorek/ 


W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY
 

1 komentarz: