Translate

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Mury skalne na Grodowej w Górach Kaczawskich
 Okapy w Dolinie Lipki.
      
    Mały Grzbiet Gór Kaczawskich, ciągnie się od Doliny Ochotnicy po Dolinę Bobru w pobliżu Wlenia. Znany jest głównie z takich szczytów jak: Szybowisko, Stromiec czy Wapienna. 

Ciekawe wycieczki w obrębie tego grzbietu, można także odbyć na mniej znane szczyty m.in. na znajdującą się w pobliżu wsi Nielestno - Grodową (343m n.p.m.). 

Dolina Chrośnickiego Potoku - Lipki w pobliżu Grodowej.

Dawne Burgberg, a dziś Grodowa, jest wzniesieniem znajdującym się w widłach Bobru i Chrośnickiego Potoku, który bywa też nazywany Lipką. Najbliżej można dostać się na ten szczyt z Groszyc, czyli przysiółka wsi Nielestno, który tak naprawdę stanowi północną część wsi Czernica.

Góra Zamkowa i Wleński Gródek z Grodowej.
Dojście propozycja na żółto.
Z racji tego, że nie ma tu żadnych szlaków turystycznych, zwiedzanie tego rejonu jest uzależnione w większości od nas samych i od tego, czy zdecydujemy się dojechać tu własnym środkiem transportu (samochód, lub rower), czy od strony Wlenia (PKP –PKS) zaczniemy wędrówkę czarnym szlakiem prowadzącym z Marczowa, przez Wleń i Czernicę do Płoszczyny, aby w okolicy góry Szubienicznej (325m n.p.m.), skręcić w prawo ku uskokowi Doliny Lipki, czyli Chrośnickiego Potoku.

Paproć na piaskowcach.
Omawiany obszar znajduje się w obrębie ochrony krajobrazowej Dolina Bobru. - Idąc już drogą asfaltową w górę biegu Chrośnickiego Potoku, oglądamy ciekawie wciętą pomiędzy warstwy geologiczne dolinę, zbudowaną ze skał osadowych, spotykamy tu geostanowiska zarówno naturalne (podcięcie stoku przez wody Lipki), jak i też oglądamy dawny kamieniołom różowo-szarych i szarych piaskowców.

 Piaskowce w Dolinie Lipki.
W starym kamieniołomie, przylegającym do drogi asfaltowej, mamy okazję oglądać skały, które powstały, w warunkach osadzania się utworów typu piasków i mułków w warunkach pustynnych. Tutejszy piaskowiec ma zmienne zabarwienie, z widoczną strefą warstwowań, skała taka ze względu na swoje cechy określana jest, jako piaskowiec pstry. 

Kamieniołom w Dolinie Lipki z widocznym warstwowaniem piaskowca.
 Dojście na przełaj w rejon podcięcia erozyjnego z okapami.
Po lewej stronie asfaltu idąc w górę doliny, widzimy podcięty przez potok stok, z odsłoniętymi skałami piaskowcowymi, ukazujący nam ciąg okapów i występujący wśród nich jeden grzyb skalny. 

Grzyb piaskowcowy w podcięciu erozyjnym z okapami.
– Dojście do tej niszowej atrakcji geologicznej możliwe jest jedynie na przełaj, trzeba mieć na nogach kalosze, aby przejść Chrośnicki Potok.

 Podcięcie erozyjne w Dolinie Lipki.
 Grodowa.

Po obejrzeniu podcięcia utworzonego w wyniku erozji, na powrót wracamy do drogi asfaltowej i w miejscu gdzie dolina wyraźnie się zwęża, odbijamy od asfaltu w prawo do góry tj. w drogę leśną wspinającą się trawersem na szczyt Grodowej. 
 
Grodowa.
Na rozległym wierzchołku Grodowej (343m n.p.m.), porośniętym lasem, znajdują się dwa duże bastiony skalne, zbudowane z piaskowca, przypominające nieco mury zamku.

 Grodowa skały piaskowcowe.

Niegdyś wierzchołek Grodowej cieszył się popularnością, gdyż rozlegała się stąd panorama m.in. w kierunku Wlenia i Gór Kaczawskich, obecnie panoramy można oglądać jedynie ze stoków Grodowej, a obejmują one widok na Mały Grzbiet Gór Kaczawskich i położony w pobliżu Wlenia Wleński Gródek, na Górze Zamkowej (384m n.p.m.). 

 Widok ze stoków Grodowej na Stromiec i Górę Szybowcową.
 Grodowa.
Domniema się, iż Grodowa wraz z Zamkiem Lenno stanowiła powiązany system obronny, miała się tu, bowiem znajdować strażnica Marienburg, zniszczona prawdopodobnie w okresie wojen husyckich.

Piaskowcowe skały na Grodowej mają w sobie, więc aurę tajemnicy, niestety nie są w żaden sposób opisane i przybliżone nie tylko turystom, ale nawet i mieszkańcom okolicznych wsi, pominięto je także w opisie „Geostrady Sudeckiej”, choć w przewodniku tym opisano znajdujący się w pobliżu kamieniołom.

Piaskowcowe bastiony na Grodowej.
Piaskowcowe bastiony na Grodowej z widocznym warstwowaniem.
Skałki na Grodowej niekiedy dochodzą do wysokości ok. 10 m; w większości jednak mury skalne mają po kilka metrów wysokości. Faktura piaskowca jest tu zróżnicowana, oglądamy tu poziome warstwy dawnego osadu oraz miejscami lite fragmenty piaskowca.

 Grodowa skały piaskowcowe.
Piaskowce na Grodowej z racji kruszyny nie nadają się także do bulderingu, czyli do wspinaczki po mniejszych blokach skalnych, poczynione próby (patrz link z filmem o Grodowej) wskazują, iż wspinanie odbywa się tutaj zarówno ze szkodą dla przyrody (obrywy materiału skalnego), jak i człowieka (niekontrolowane odpadnięcia od ściany – możliwość wypadku).  

 Las bukowy na Grodowej.

 Grodowa partie runa leśnego.
Po zejściu z Grodowej powinniśmy także przyjrzeć się od dołu odsłoniętym po drugiej stronie Doliny Chrośnickiego Potoku, stokom, na których widoczne są spore fragmenty stromych płyt piaskowcowych odsłoniętych w wyniku erozji rzecznej i stokowej. Miejsca te wciąż skrywają wiele tajemnic, o których w polskiej, jak i niemieckiej literaturze turystycznej czy naukowej do tej pory nie wiele wspominano.
/Jan Wieczorek/ 
Foto: Jan WieczorekW ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY


1 komentarz:

  1. Piękny mini reportaż, mieszkam blisko, a nigdy tam nie byłem...

    OdpowiedzUsuń