Translate

środa, 25 maja 2016

Karkonosze - Białe Skały i Łysocina (1188m n.p.m.)


 Łysocina (1188m.n.p.m.).
          
        

    Grzbiet Lasocki, z najwyższym szczytem Łysocina (1188m n.p.m.) w granicach Polski rozprzestrzenia się na długości ok. 9 kilometrów. Odchodzi on południkowo od popularnej Przełęczy Okraj i z wolna opada ku źródłom rzeki Bóbr i Przełęczy Lubawskiej, wyznaczającej granicę pomiędzy Sudetami Zachodnimi i Środkowymi. - Na pn. poprzez Masyw Sulicy i Przełęcz Kowarską graniczy z Rudawami Janowickimi, natomiast po czeskiej stronie styka się on jeszcze z mało znanymi przez polskich turystów zaliczanymi również do Karkonoszy Rychorami.

Łysocina (1188m.n.p.m.).
 Dolina Srebrnika koniki.

Jednym z najlepszych punktów wyjściowych na zwiedzanie Lasockiego Grzbietu po polskiej stronie jest położone w Dolinie Białej Wody schronisko Srebrny Potok. 

Położone przy węźle szlaków turystycznych schronisko PTTK "Srebrny Potok" w Jarkowicach, znajduje się w budynkach, które zostały wybudowane w latach 20 XXw.. 


 Schronisko Srebrny Potok.
 Opis przy Wapienniku w Dolinie Srebrnego Potoku.
Po II wojnie światowej służyły one do 1948 roku polskim Wojskom Ochrony Pogranicza. Po krótkim epizodzie z harcerzami, aż do 1945r., budynki stały niezagospodarowane i ulegały dewastacji. Wtedy to zwróciły uwagę geologów, poszukujących na terenie Lasockiego Grzbietu uranu. Z biegiem lat uzyskano kompromis w wyniku, którego obiekt został przekazany Oddziałowi PTTK przy Instytutach PAN we Wrocławiu, i od 1956r. stał się schroniskiem turystycznym  (status schroniska zachowany jest do dzisiaj.). 

Wapiennik w Dolinie Srebrnego Potoku.
Skały Jednostki Leszczyńca.
Teren przylegający do schroniska: Dolina Białej Wody i Dolina Srebrnego Potoku, posiada wiele walorów przyrodniczo-geologicznych.  Z punktu widzenia geologicznego w Lasockim Grzbiecie, spotykamy jedne z najbardziej interesujących geostanowisk, ukazujących nam granicę pomiędzy kilkoma jednostki geologicznymi np.: Jednostka Leszczyńca oraz wschodnie i południowe jednostki Karkonoszy, do których przylega ogromna Niecka sródsudecka. 

 Zwornik Doliny Białego Potoku i Doliny Srebrnego Potoku.
W krajobrazie obu dolin dostrzegamy bardzo strome stoki i płynące dnem doliny ku krawędzi Karkonoszy wartkie potoki górskie, nie dziwi, więc fakt, że w dobrze natlenionej wodzie występują tutaj pstrągi, a na opadających stokach oglądamy odpreparowane interesujące skałki osadowe, m.in zlepieńce powstałe z posklejanych w całość skał Karkonoskich, które wcześniej uległy procesom erozji. 

Skałka zlepieńcowa w Dolinie Srebrnika.

 Schronisko Srebrny Potok.
Od schroniska Srebrny Potok, proponuje odbyć wycieczkę na Łysocinę (1188m n.p.m.), przyjmując najbardziej dogodny wariant podejścia szlakiem żółtym, z jednoczesnym poznaniem mało znanych atrakcji znajdujących się w rejonie  Bielca (931m n.p.m.) i Białej Góry (927m n.p.m.).  

Biała Góra (927m n.p.m.)
Węzeł szlaków przy Schronisku Srebrny Potok.
Wapiennik wnętrze.
Wędrując od wapiennika położonego w dolinie Srebrnika, początkowo łagodnie skręcamy w prawo i oglądamy pierwsze znajdujące się w lesie bukowym skałki zlepieńcowe. Kolejno droga pnie się stromo do góry przez las, w pobliżu Małej Białej Góry (768m n.p.m.) do drogi bitej, która wyprowadza nas trawersem Bielca, w rejon odkrytego wiatrołomu na Białych Skałach, będącego obecnie jednym z najbardziej wybitnych punktów widokowych Lasockiego Grzbietu.

 Widok z Białych Skał na Rychory.

Grupa skalna Białe Skały znajduje się na stokach Białej Góry (927m n.p.m.) i rozciąga się na długości około 0,5km. Podziwiamy stąd panoramy Rudaw Janowickich i Wzgórz Bramy Lubawskiej, Gór Wałbrzyskich, Kamiennych, Sowich, widać stąd również Lasocki Grzbiet, Rychory, Bramę Lubawską, Góry Krucze i Jastrzębie.  

Białe Skały.
Białe Skały, zbudowane są ze skał przeobrażonych tj.: zieleńców, gnejsów i amfibolitów, mimo małych rozmiarów zasługują na poznanie, mawia się, że są "dowodem" dryfu płyt kontynentalnych, które niegdyś uległy kolizji zderzając i nasuwając się na siebie (nasunięcia jednostki Leszczyńca oraz jednostki wschodnich i południowych Karkonoszy).
Białe Skały.
Rozdroże pod Łysociną.
Od Białych Skał żółtym szlakiem, podążamy w kierunku Rozdroża pod Łysociną, gdzie znajduje się wiata turystyczna; odchodzą stąd szlaki m.in. na Przełęcz Okraj, my natomiast, mimo niepoprawnego oznakowania szlaku żółtego, na ostatnim odcinku dochodzimy do granicy z Czechami i następnie wchodzimy na wypłaszczenie Łysociny (1188m n.p.m.). - Istnieje oczywiście kilka wariantów wejścia na ten szczyt: dojście z Przełęczy Okraj, z Rozdroża pod Sulicą, kolejno od schroniska Srebrny Potok w Jarkowicach i z czeskich Hornich Alberzic.

Łysocina pas graniczny.

Geologicznie Łysocina zbudowana jest z łupków łyszczykowych, z wkładkami amfibolitów i wapieni krystalicznych.

 Widok na Śnieżkę z Łysociny.
Szczyt Łysociny (1188m n.p.m.) od wielu lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem, gdyż rozpościera się stąd widok na dość znaczny obszar Sudetów. Oglądamy stąd Karkonosze ze Śnieżką (1603m n.p.m.) i Czarną Górą (1299m n.p.m.), a po przeciwległej stronie rozległe partie Sudetów Środkowych i Wschodnich. 

Widok z Łysociny w kierunku Gór Wałbrzyskich.
W czasie dobrej przejrzystości możemy ujrzeć stąd Góry Wałbrzyskie, Góry Kamienne, Góry Sowie, Góry Stołowe, Góry Orlickie, Masyw Śnieżnika, Masyw Ślęży, a nawet Wysoki Jesionik z najwyższym szczytem Pradziad (1491 m n.p.m.).

Widok z Łysociny w kierunku Gór Wałbrzyskich.


Prawdziwi koneserzy walorów tej góry pojawiają się tutaj jednak tuż przed wschodem słońca, aby ująć piękno gry światła przedzierającego się pomiędzy licznymi Wzgórzami Bramy Lubawskiej położonymi na obszarze Niecki sródsudeckiej.  

 Skała zlepieńcowa na stokach Doliny Białej Wody.
 Potok Biała Woda.
W orientacji powrotnej z Łysociny udajemy się szlakiem żółtym do Rozdroża pod Łysociną, skąd szlakiem niebieskim, bardzo stromo w dół mijając szczyt Średniak (843m n.p.m.), do Doliny Białego Potoku, gdzie w dolnej partii tejże doliny (po prawej stronie), oglądamy skałkę zlepieńcową w kształcie turniczki, kolejno wzdłuż biegu cieków wodnych Białego Potoku i Srebrnika docieramy do schroniska Srebrny Potok.

/Jan Wieczorek/
Foto: Jan Wieczorek oraz Przemysław KalbrunW ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz