Translate

środa, 9 marca 2016

Jezioro Wrzeszczyńskie i Jaskinia Wrzeszczyńska
Wrzeszczyn - wędkarz Rafał Szymański.

             Położony w Gminie Jeżów Sudecki Wrzeszczyn (niem. Boberrullersdorf), znany jest głównie dla miłośników wędkarstwa, z racji tego, że w dolnej części wieś przylega do jeziora zaporowego  - Jezioro Wrzeszczyńskie.  

Historyczne Wrzeszczyn był małą osadą, o której niewiele było wiadomo, a to z racji tego, że jego położenie w zalesionym i pagórkowatym terenie opadającym do rzeki Bóbr nie pozwalało na rozwój wsi, jako osady rolniczej. 

 Jezioro Wrzeszczyńskie.
Wrzeszczyn.
Najważniejszym okres w historii Wrzeszczyna przypada na lata 1926-1927, kiedy, to wzniesiono zaporę na Bobrze i utworzono Jezioro Wrzeszczyńskie. Jednakże mimo tego, że po drugiej stronie rzeki znajdował się odwiedzany przez turystów i kuracjuszy Barcinek, Wrzeszczyn zwyczajnie pozostał na uboczu.

W krajobrazie Doliny Bobru Jezioro Wrzeszczyńskie podobnie jak powstałe wcześniej zbiorniki: Jezioro Modre i Jezioro Pilchowickie, zaznacza się harmonijnie, jako dzieło cywilizacji ludzkiej, pełniące rolę zbiornika wyrównawczego dla położonego poniżej popularnego Jeziora Pilchowickiego.

 Wrzeszczyn: elektrownia i zapora na Jeziorze Wrzeszczyńskim.
Zapora na Jeziorze Wrzeszczyńskim ma blisko 20 m wysokości, przy długości sięgającej 200m. Od strony Wrzeszczyna do zapory można dojechać autobusem MZK – Jelenia Góra (linia nr.5) lub własnym samochodem.  

 Wrzeszczyn.

 Zapora i elektrownia Wrzeszczyn.
W okresie niemieckim na drugą stronę rzeki można było się dostać, przez wysadzony betonowy most, po którym dziś zostały jedynie dwa cokoły. - Przechodząc legalnie przez zaporę możemy podziwiać, zwłaszcza podczas zrzutu wody, potęgę konstrukcji, jej ciekawe elementy metalowo-betonowo-kamienne wraz z budynkiem elektrowni wodnej, w którym znajdują się dwie turbiny o mocy 4,38 MW. 
 Szalki Turystyczne w rejonie Zapory Wrzeszczyńskiej.Z Wrzeszczyna turysta szlakami turystycznymi może powędrować zarówno w dół rzeki Bóbr do Barcinka i na pięknie położony na stromym brzegu Stanek (gdzie znajduje się punkt widokowy – Kapitański Mostek) lub podążyć w górę tj. brzegiem Jeziora Wrzeszczyńskiego do Siedlęcina. Natomiast bardziej traperskie opcje pozwalają zapoznać się z obszarami o charakterze uroczysk: rejon Wysokich Skał, Dolina Piekielnika, Wądół. 

 Zrzut Google maps rejonu Jeziora Wrzeszczyńskiego.

Dojście do nienotowanej dotąd w literaturze Jaskini Wrzeszczańskiej, w pierwszym etapie nie stanowi problemu. - Od zapory na Bobrze, kierujemy się lewym brzegiem Jeziora Wreszczyńskiego, w kierunku Siedlęcina tj.: szlakiem żółtym i częściowo niebieskim (szlak niebieski odchodzi w połowie jeziora do Rybnicy). Dobrym punktem odniesienia dla zejścia z żółtego szlaku, są mijane pod drodze wpadające do rzeki Bóbr małe potoki: Piekielnik, Wądół i Osinka.

 Jezioro Wrzeszczyńskie.


 Potok Osinka.

Po przekroczeniu koryta Osinki, przez około 300 metrów nadal podążamy żółtym szlakiem, który wznosi się nieco do góry. Od drogi głównej do Jaskini Wrzeszczyńskiej skręcamy w prawo pod kątem 90 stopni, wówczas, gdy dojrzymy znajdujące się na stromych stokach granitognejsowe formacje skalne. Wychodnie te nie są zaznaczone na mapie, jednakże stanowią ciekawy element geomorfologii rejonu Jeziora Wrzeszczyńskiego, podobnych wychodni zresztą jest tu o wiele więcej. 

Jaskinia Wrzeszczyńska.

Po pokonaniu stromego stoku w jednej ze skał dostrzegamy charakterystyczny wlot jaskini szczelinowej, powstałej w wyniku rozwierania bloków skalnych i osuwania się ich na siebie.
 
 W Jaskini Wrzeszczyńskiej.

Jaskinia Wrzeszczyńska nie stanowi technicznego wyzwania, jest, to obiekt z dostępem światła naturalnego, posiadający dwa główne wejścia oraz możliwe do pokonania przy technikach wspinaczkowych trzy okna w stropie. 

Jaskinia Wrzeszczyńska rok 2015.

Jaskinia Wrzeszczyńska została wstępnie zeksplorowana w roku 2015, wówczas w obiegu wewnętrznym informacja o jej odkryciu dotarła do środowiska grotołazów /Maciej Odrowąż-Mieszkowski/. Odkrycia i wstępnych pomiarów przy pomocy taśmy i metrówki, dokonał autor tego artykułu w latach 2015-2106. Dalsza eksploracja tego obszaru zaowocowała także znalezieniem kilku schronisk podskalnych w rejonie Wądołu, Piekielnika, Stanka i Ścianek.
 
 Schronisko "Przełom Kamienicy" (dł. ok 12/13m).
Długość głównego korytarza jaskini wynosi 7m, 40cm, przy czym jaskinia wznosi się także ku górze na wysokość ok. 5m. (należy dokonać pomiaru laserowego). Główne otwory wejściowe mają parametry: A/ 163cm szer., na 216cm h. i B/ 124cm szer., na 280cm h. Z cech szczególnych jaskini należy wymienić pięknie uwidocznione w staropelozoicznych gnejsach odspojenie szczelinowe, tworzące charakterystyczny tunel. – Jaskinia przy małych kosztach nakładowych oznakowanie ścieżki od szlaku mogłaby stać się nową atrakcją turystyczną w tym fragmencie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.  
Tekst i Foto: Jan WieczorekW ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY

Poniżej film o Jaskini Wrzeszczyńskiej.  


2 komentarze: