Translate

środa, 30 stycznia 2013

Jaskinia Nad Potokiem

 
 Kolejny obiekt krasowy -Jaskinia Nad Potokiem, jeszcze do niedawana nie była nawet sygnalizowana na mapach, co więcej nawet obecnie bywa, że jej lokalizacja jest błędnie naznaczana, co powoduje dyskursy na forach eksploratorskich. 
 Jaskinia Nad Potokiem.


Jaskinia w odróżnieniu od większości obiektów, znajduje się już nie na Połomie, a na wschodnim zboczu góry Meszna, poza wyrobiskami kamieniołomu. Jej otwór wejściowy znajduje się na wysokości 540 m n.p.m.

 Cieki spływające do koryta potoku przy jaskini.
Otwór wejściowy Jaskini Nad Potokiem znajduje się 180 m nad dnem doliny. Wpływa doń bezimienny potok, który wypłukał tę jaskinie rozpuszczając skałę wapienną. 

Przed wejściem do Jaskini Nad Potokiem.
W terenie przyległym do jaskini, możemy zaobserwować, szereg innych zjawisk krasowych, w tym i małe leje krasowe, odsłonięte jeszcze bardziej po ostatnich dużych wezbraniach.
 Otwór wejściowy Jaskini Nad Potokiem.
Jaskinia Nad Potokiem, została odkryta i pogłębiona przez E. Kęska i członków żagańskiego Speleoklubu „Bobry” (lata 1980-84). Natomiast w latach 90 ubiegłego wieku, została pomierzona i skartografowana przez H.H Zyzańskich, A.Kulbińskiego i A.Majgiera. W tym czasie prace eksploracyjne w Jaskini Nad Potokiem prowadzili też członkowie wałbrzyskiego klubu speleologicznego WKGi J.

 Jaskinia Nad Potokiem.
 Jaskinia ma charakter mokrej.
Obiekt trzeba stwierdzić, nie jest wymagający, trzeba jednak brać pod uwagę, że bez odpowiednich ubrań, na pewno się w nim pobrudzimy. Dobrze jest też, mimo, że światło dociera tu niemal wszędzie wziąć ze sobą latarkę i zabezpieczyć przed nabiciem guza głowę kaskiem, a na nogi ubrać kalosze. 

Obiekt jest mokry, bo przepływa przez nią strumyk, który w pewnym momencie wsiąka w spąg (ponor) i niknie pod ziemią, tworząc tam pewnie ciekawe zjawiska krasowe. 

 Wlot Jaskini Nad Potokiem.Początkowy korytarz jaskini.
Kształt otworu jaskini przypomina nieco nieregularny trójkąt o wymiarach (1,9 x 1,1 m). Z początku mamy do czynienia z korytarzem opadającym kilka metrów w dół, po czym skręcającym gwałtownie w lewo, gdzie jaskinia ma postać wysokiej pionowej szczeliny, przez którą musimy się nieco przedzierać, do kolejnej małej rozszerzającej się salki z kotłem eworsyjnym (pozostałość po mechanicznym działaniu wody). 

 Fragmenty środkowe jaskini.
W jaskini Nad Potokiem spotkamy głównie bytujące tu owady, ale także, zwłaszcza w okresie zimowym hibernujące tu nietoperze. Ściany jaskini, podobnie jak płynący przez nią potok zdradzają jej powstanie. Wapienna skała jest tu gładka z ubogą szatą naciekową: obiekt ma charakter mytej szczeliny, nawet luźne głazy występujące w spągu, są w specyficzny sposób „obrobione” przez płynącą tu wodę. 
 
 Jaskinia Nad Potokiem.

Sytuacja w Jaskini nad Potokiem, musi dość dynamicznie wyglądać podczas dużych wezbrań (powodzi), ale w takich okolicznościach wejście do środka jaskini groziłoby utonięciem lub innym wypadkiem, natomiast obserwacja z zewnątrz podczas takiego przybrania, może być dobrą ilustracją rozmywania tego typu obiektów. 

 Jaskinia Nad Potokiem.


 Wylot jaskini widziany od dołu. 
Długość Jaskini Nad Potokiem, to zaledwie 29 m. przy deniwelacji, tj.: ujemnej różnicy poziomów, pomiędzy wlotem, a dalszymi partiami jaskini, wynoszącej -10,5 m. Jaskinia była i jest pogłębiana, a w salce końcowej istnieją dalsze możliwości eksploracyjne. Ta mała kaczawska grota jako obiekt jest warta polecenia dla turystów interesujących się geoturystyką.

Jaskinia Nad Potokiem kończy swój przebieg tuż za  jednometrowym progiem z kaskadą wodną, w tym miejscu widać przekop i ślady wybierania przez grotołazów naniesionego, tu przez potok żwiru. 

 Jaskinia Nad Potokiem.


Zapraszamy do obejrzenia filmu o jaskini. 
/Jan Wieczorek/
Foto: Rafał Stypiński, Szymon Gorczyca, Jan Wieczorek 


W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY