Translate

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Rezerwat Miłek - storczyki i jaskinie
  
 Miłek - Podkolan biały.
 
    Wojcieszów mimo braku rozgłosu jest głównym miastem Gór Kaczawskich, położonym całkowicie w ich obrębie. Przez środek Wojcieszowa płynie rzeka Kaczawa, w miasteczku znajdują się trzy kościoły, dwa pałace, zabytkowa szubienica i ruiny wapienników. - Jeszcze w okresie byłego systemu miasto było całkiem sprawnie prosperującym ośrodkiem przemysłu wydobywczego, posiadało kolejowe połączenie z węzłem w Marciszowie i Złotoryi, natomiast po zmianach ustrojowo-transformacyjnych, miasteczko podupadło i do tej pory boryka się z problemem braku perspektyw rozwojowych. 

 Wojcieszów w tle Połom.
Obecnie turyści docierają do Wojcieszowa najczęściej własnym środkiem transportu lub wędrując pieszo szlakami turystycznymi żółtym lub niebieskim od strony Komarna lub Radzimowic. 

 Masyw Miłka z Połomu.
 Masyw Miłka.
W okolicy Wojcieszowa jest wiele rzeczy wartych zobaczenia, wśród nich na szczególną uwagę zasługuje położony na Młyńcu (573m n.p.m.), Cisowej (596m n.p.m.) i Wrońcu (569m n.p.m.) rezerwat przyrody Góra Miłek, który obok majestatycznego i rozbieranego przez czynne kamieniołomy Połomu stanowi stałą dominantę krajobrazową tej okolicy. 
 Masyw Miłka z widocznym nieczynnym kamieniołomem.

 Miłek schronisko podskalne.
Kilkuwierzchołkowy Masyw Miłka wchodzi w skład Wschodniego Grzbietu Gór Kaczawskich, zbudowany jest z wapieni i dolomitów krystalicznych, w których, to skałach wytworzyły się dość licznie zjawiska krasowe – schroniska podskalne i jaskinie.

Jedną z dostępnych dla grotołazów jaskiń w Masywie Miłka, jest położona w obrębie miasta Wojcieszów Jaskinia Aven w Miłku o łącznej długości 32m.

Góra Miłek słynie także z występujących tu skałek i starych kamieniołomów, podcinających zbocze pd.zach., jak i też z bogatego świata roślin, który ściśle wiąże się z tutejszym podłożem. 

 Kamieniołom na Miłku w tle Połom.
 Rez.Miłek tablica informacyjna.
W roku 1994 na Miłku ustanowiono na powierzchni 141, 39ha, leśny rezerwat przyrody, w którym chroni się las bukowy (buczynę regla dolnego) oraz roślinność ciepłolubną i wapieniolubną, która porasta głównie skałki wapienne i stare terasy i wyrobiska. 

Wycieczkę na Miłek proponuje odbyć w okresie maja i na początku czerwca, czyli w czasie, kiedy można zaobserwować wzmożoną wegetacje runa, wówczas można tu zobaczyć cały szereg rzadkich gatunków roślin wraz z urokliwymi storczykami. 

Miłek - Orlik pospolity.
 
 Miłek storczyki.
W Rezerwacie Góra Miłek rosną m.in.:buławnik mieczolistny, listeria jajowata, storczyk plamisty, podkolan biały, obuwik pospolity.

Z innych rzadkich roślin spotykamy tu: lilię złotogłów, orlika pospolitego i wawrzynka wilczełyko.

Ciekawe rośliny występują także na ścianach skalnych, są to m.in. paprocie: zanokcica murowa, zanokcica skalna... .

Bogaty jest także świat zwierząt głównie owadów i pajęczaków, stwierdzono tu jedyne stanowisko pająka - Prosoptheca corniculans; ze ślimaków można spotkać tutaj podobnie jak na Połomie piramidkę naskalną.

 Miłek roślinność ciepło i wapiennolubna.
Natomiast oryginalną ciekawostką jest występowanie tutaj zdziczałych kóz syryjskich, które wędrują sobie dookoła Wojcieszowa, po tym jak uciekły z hodowli (kozy syryjskie bytują w obrębie Kamieniołomu Gruszka, a także i Masywu Miłka, stan ich pogłowia jest na wymarciu). Patrz przerażający film :)

 Miłek akcja przy Jaskini Aven w Miłku Walenty Świderski i Jan Wieczorek.
 Jaskinia Aven w Miłku.
Z Wojcieszowa na Miłek kierujemy się szlakiem niebieskim, tj., główną drogą miasta, czyli Bolesława Chrobrego. W ostatnim jednak czasie powstała również ścieżka dydaktyczna (odgałęzienie niebieskiego szlaku), która w pobliżu rozlewni wód mineralnych „Wojcieszowianka”, wspina się na dolne terasy dawnego kamieniołomu, gdzie na 1-poziomie wydobywczym natrafiamy na otwór Jaskini Aven w Miłku.

 Stanowisko asekuracyjne /b/.
Jaskinia Aven w Miłku (istnieje również jaskinia o podobnej nazwie Jaskinia Aven w Połomie patrz link – artykuł z eksploracji), znana jest od lat 60 XXw. Jest, to obiekt wyłączony z ruchu turystycznego, ponieważ możliwy jest do zaznajomienia jedynie dla tych, co posiadają umiejętności w operowaniu sprzętem alpinistycznym. Jaskinia jest, bowiem, w głównej mierze wąską pionową rurą, której deniwelacja wynosi 17 - metrów. 

Miłek - Jaskinia Aven.


 Jaskinia Aven w Miłku W.Świderski.
Otwór jaskini w kształcie trójkąta o wymiarach 0,8m na 0,6m., obecnie jest przesłonięty jedynie patykami, także spacerujący po poziomie kamieniołomu turysta, powinien baczyć na to, aby doń przypadkowo nie wpaść, co mogłoby się skończyć śmiercią lub kalectwem.

Miłek - Jaskinia Aven.
Pierwszy fragment jaskini, to opadająca stromo w dół rura o długości ok 9 m., która następnie przechodzi w pięciometrową mytą studnie, do której dochodzi światło dzienne. Dno jaskini stanowi komora rozwidlająca się w kilku kierunkach, jednak korytarze te są bardzo ciasne i po chwili się kończą.

 Jaskinia Aven rura  widoczna od dołu.
 Jaskinia Aven Miłek i obserwator Ryszard Wieczorek.
Jaskinia Aven w Miłku podobnie jak i inne jaskinie w Masywie Miłka, w tym i liczne schroniska podskalne (naturalne i pogłębione przez człowieka), jest przez grotołazów rzadko odwiedzana, ponieważ nie stanowi większego wyzwania, a jedynie daje możliwość przyjrzenia się ciekawej strukturze rury krasowej, szczególnie pięknie się prezentującej od wnętrza obiektu.

 W. Świderski w Jaskini Aven Milek.

Dociekliwi grotołazi lub eksploratorzy powinni również na Miłku zajrzeć do Jaskini Dziura w Brzezinach (dł. 6m), jak i też przyjrzeć się schroniskom podskalnym znajdujących się w skałach poniżej szczytów Młyniec i Cisowa (Schronisko w Miłku I i II).   

 Miłek - Jaskinia Dziura w Brzezinach.
Na szczególna uwagę zasługują tutaj również wapienne skałki, opadające niekiedy stromymi urwiskami, a także ich otoczenie: las bukowy z dość często pojawiającymi się okazami cisa pospolitego.
 Cis pospolity w Rezerwacie Góra Miłek.
Na szczycie Młyńca (573m n.p.m.) znajduje się metalowa wieża radiowo-telewizyjna oraz ślady po dawnym niemieckim punkcie widokowym ulokowanym na szczycie skały o tej samej nazwie, co szczyt. – Obecnie szczyt Młyńca jest mocno zarośnięty i bardzo rzadko odwiedzany przez turystów. 

 Skała Młyniec na Młyńcu.
 
 Dawny punkt widokowy na Młyńcu.
 Młyniec wieża TV.
Godną polecenia alternatywą zapoznania się z walorami Masywu Miłka jest skorzystanie z oferty ZachodniosudeckiegoTowarzystwa Przyrodniczego, które to cyklicznie, co roku organizuje wycieczkę w ten rejon, podczas której, to eskapady wykwalifikowani przyrodnicy ukazują uczestnikom m.in. kwitnące storczyki.


/ Jan Wieczorek/
Foto: Jan Wieczorek
   

poniedziałek, 22 maja 2017

Bobrowe Skały i Sowi Kamień

 Sowa z Ciemniaka...
                  
       Na wschodnim skraju Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich w pobliżu miejscowości: Piastów i Górzyniec znajdują się niegdyś bardzo popularne zbudowane ze skał przeobrażonych grupy skalne: Bobrowe Skały i Sowi Kamień.

Bardziej znane Bobrowe Skały obecnie przechodzą kolejny okres zainteresowania, który wynika z tego, że na poważnie miejscem tym zainteresowali się wspinacze, którzy wspólnie z nadleśnictwem weszli we współprace odsłaniając kilka lat temu przedpole Bobrowych Skał, uzyskując tym samym, większy dostęp do eksploracji wspinaczkowej (w ramach realizacji w 2012 roku przez Fundację WSPINKA programu nowa Wspinka współfinansowanego ze środków  Województwa Dolnośląskiego, na 12 drogach wspinaczkowych zostały zainstalowane nowe punkty asekuracyjne), jak i też odświeżając po wielu latach wybitny punkt widokowy na Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską.

 Bobrowe Skały.
 Bobrowe Skały topo wspinaczkowe.
Działalność wspinaczkowa na granitognejsowych Bobrowych Skałach oczywiście wybiega poza front działań młodego pokolenia wspinaczy, gdyż zanim zaczął panować wszechobecny i ze względu na produkcje sprzętu komercyjny tzw. „styl francuski”, polegający na osadzaniu (nawiercaniu i instalowaniu) w skale stałych punktów asekuracyjnych, do których wspinacz wpina się przynajmniej kilkoma ekspresami, ludzie wspinali się już tu wcześniej innymi mniej kosztownymi dla kieszeni metodami, podobnie zresztą jak w wielu miejscach Karkonoszy i Rudaw Janowickich.
 
 Bobrowe Skały.

Oczywiście zanim na Bobrowych Skałach pojawili się pierwsi wspinacze, było to miejsce bardzo częstych odwiedzin, dla turystów i kuracjuszy z oddalonych stąd o kilka kilometrów Cieplic.

 Bobrowe Skały archiwalnie.
 Bobrowe Skały.
To właśnie dla tego rodzaju klientów, zorganizowano na szczycie Bobrowych Skał punkt widokowy w postaci m.in. wieży, zaś poniżej wzniesiono obecnie nieistniejącą gospodę, w której można było się posilić i przenocować.

Najbardziej popularne dojścia na Bobrowe Skały prowadzą z Górzyńca (szlak czerwony) oraz najszybsze z Piastowa (szlak niebieski) z rejonu Zimnej Przełęczy (525m n.p.m.). 
 Ciemniak i Bobrowe Skały widoczne z rejonu Zimnej Przełęczy.
Bobrowe Skały (niem. Bibersteine) znajdują się na pn.-wsch., stoku góry Ciemniak (699m n.p.m.), którą, to górę można obejść pętlą dookoła, stwarzając sobie tym samym powód do zapoznania się z innymi atrakcjami tej okolicy. 

 Bobrowe Skały.
 Bobrowe Skały.
Po niemal spacerowym dojściu na Bobrowe Skały, wchodzimy na ich wierzchołek, który obecnie od kilku lat po kradzieży przez złomiarzy zabezpieczających barierek, pozostawiony jest jakby sam sobie, dając tym samym sygnał zwiedzającym, że w naszym kraju górę bierze i zwycięża najczęściej patologia, której, to ślady działalności muszą być przez społeczeństwo oglądane przez kolejne lata, a nawet dekady. 

 Tabliczka ostrzegawcza.
W tym miejscu turysta powinien zachować szczególną ostrożność, o czym informują tabliczki, oznajmujące, że na niezabezpieczony barierkami szczyt skały, każdy wchodzi na własną odpowiedzialność. 

 Bobrowe Skały.
No cóż w takich przypadkach do głowy niestety ciśnie się znana scena z filmu Stefana Barei pt.: „ Miś”, w której, to następuje rzekoma kradzież garderoby głównego bohatera, a której wtóruje znamienny tekst obsługi szatni: „ - Pan się uprze i mu daj…, - Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi?”.  Niestety podobnie rzecz ma się na Bobrowych Skałach, nie ma tu barierek zabezpieczających, mimo, że teren jest bardzo często odwiedzany i co my gospodarze mamy z tym zrobić? 

 Bobrowe Skały obecny stan zabezpieczenia punktu widokowego po kradzieży z przed kilku lat.
Dla turystów brak barierki oznacza, zagrożenie, dla wspinaczy oczywiście ma to mniejsze znaczenie, gdyż w odróżnieniu od turystów posiadają oni liny i umiejętności asekuracyjne. 

 Bobrowe Skały sektor z okapem.

Obecnie rejon Bobrowych Skał oferuje wspinaczki na ok. 60 drogach w zakresie trudności  od IV+ do VI.4+/5, rozmieszczonych w 11 sektorach. Natomiast każdy sprawny turysta i miłośnik form skalnych powinien przejść się dookoła formacji Bobrowych Skał i zobaczyć poszczególne fragmenty tego masywu zbudowanego z kilku wieżyc sięgających do ok. 25-30 m. wysokości.

Widok z Bobrowych Skał na Karkonosze.
 Szlak Niebieski rejon Ciemniaka.
Po obejrzeniu Bobrowych Skał udajemy się szlakiem niebieskim, trawersując stoki Ciemniaka (niem.Nebelberg) do Babiej Przełęczy (647m n.p.m.), zwanej również Polaną Czarownic. Niestety szlak ten w znacznej mierze jest obecnie zniszczony przez prace leśne, co utrudnia przejście leśną drogą i zmusza nas na poruszanie się lasem w jej pobliżu.

 Babia Przełęcz - Polana Czarownic.

Ulepiony bałwan ("bożek") na polanie czarownic.
Niemiecka nazwa Babiej Przełęczy Hexenplatz, oznacza nic innego jak Polanę Czarownic, etymologia nazwy wskazuje, na powiązania z podaniami, według których, w pobliżu Jeleniego Źródła, miała niegdyś funkcjonować pogańska świątynia, a sama Rówień Czarownic stanowiąca węzeł, aż 8 - dróg leśnych, była także miejscem kultu. - Pamiętajmy o tym, że w wierzeniach wielu ludów prymitywnych, a także i w średniowieczu rozstaje dróg określane były, jako miejsca szczególnej mocy, w których to przebywały demony lub inne siły nieczyste, dlatego też dla odczarowania tego typu wpływów kościół katolicki ustawiał krzyże i kapliczki maryjne, stanowiące dzisiaj w wielu miejscach naszego kraju element lokalnego folkloru (jeden z wielu przypadków zredukowania chrześcijaństwa do roli folkloru i mitu., tzw.: katolicyzm ludowy).  

 Polana Czarownic, być może miejsce spotkań neopogan?
Od Babiej Przełęczy odchodzimy drogą nr. 145, w kierunku kolejnej atrakcji, do której dochodzimy po około 10 minutach. 

 Sowi Kamień.
 Sowi Kamień.
Sowi Kamień (niem. Eulen Stein), znajduje się tuż przy zakręcie drogi, po lewej jej stronie, jednak aby się jemu przyjrzeć szczegółowo, należy na przełaj przejść dookoła tej skały, wówczas od dołu będziemy mogli zobaczyć rozwierające się gnejsowe szczeliny i pęknięcia, natomiast na szczycie tej mało znanej skałki obejrzymy odspojony blok skalny.

 Sowi Kamień.

Sowi Kamień, wpisuje się w klimat dzikiego uroczyska, trzeba wiedzieć, że do 1945 r. był pomnikiem przyrody, dziś pomijany przez turystów, stanowi m.in. punkt do namierzenia dla miłośników geocachingu, tj. zabawy terenowej, polegającej na poszukiwaniu „skarbów” za pomocą odbiornika GPS. Ideą przewodnią tej gry jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika.  

 Sowi Kamień wyposażenie skrytki geocachingu.
Ukrywane przeważnie w interesujących miejscach skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę.

 Sowi Kamień wyposażenie skrytki geocachingu.
Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych.    
Skrzynka geocaching.
 
 Skrytka geocaching.

W orientacji powrotnej od Sowiego Kamienia podążamy dalej drogą nr.145., dochodząc nią do niebieskiego szlaku, który doprowadzi nas do Piastowa, ze wskazaniem mapy najlepiej jest jednak odbić od pętli nr.145 i bezpośrednio zejść w dół  leśną drogą do mini parkingu pod Bobrowymi Skałami w Piastowie, gdzie zazwyczaj turyści i wspinacze parkują auta. 

 
/Jan Wieczorek/
Foto Jan Wieczorek i zdjęcia oraz topo wspinaczkowe z internetu.