Translate

czwartek, 15 marca 2018

Rudawy Janowickie - Skały na Świniej Górze


 Żółta Skała.
  
     Granitowe skały w Rudawach Janowickich zaliczamy do jednych z najpiękniejszych w polskich Sudetach, szczególnie atrakcyjny pod tym względem jest rejon Janowickiego Grzbietu, którego turystyczną eksplorację najlepiej jest zaplanować wędrując szlakiem żółtym ze wsi Strużnica.

Wychodząc na łąki okalające Strużnicę, otwierają się nam piękne panoramy na Skalnik (945m n.p.m.), Skalicę (748m n.p.m.), Świnią Górę (751 m n.p.m.), Lwią Górę (718 m n.p.m.), a także i w odwrotnym kierunku na Góry Sokole i znajdującą się pomiędzy Strużnicą, a Karpnikami Mężykową (542m n.p.m.), na której eksploatowano niegdyś skaleń potasowy.  
 
 Wschód nad Rudawami Janowickimi.
Sama Strużnica ma charakter wsi łańcuchowej, ciągnącej się na ok. 1,1.km wzdłuż górnego odcinka Karpnickiego Potoku. 

 Strużnica z Janowickiego Grzbietu.
 Rejon Strużnicy.
Początki wsi wiążą się z pobliskimi Karpnikami, których Strużnica miała być kolonią, o czym świadczy jej dawna nazwa Neu Fischbach. Z racji tego, że miejscowość położona jest na ubogich gruntach nie ma tu rozwiniętego rolnictwa, wieś ma raczej charakter niesprecyzowany, w którym występują akcenty: rolnicze, przemysłowe i turystyczno-letniskowe. 

Zwiedzanie Janowickiego Grzbietu najlepiej jest podzielić na kilka epizodów, udając się np. w rejon Strużnickich Skał, Rylca i Fajki, Starościńskich Skał, Piekliska i Czartówki, a także i w odwrotnym kierunku na mało znane skały znajdujące się na Świnnej Górze. 

 Polanka (placyk) w rejonie Świniej Góry.  
Na Świnią Górę (niem. Saukamm) ze Strużnicy wędrujemy najpierw żółtym szlakiem, który wspina się ku Rozdrożu Pod Bielcem (743m n.p.m.). - Nie dochodzimy jednak doń, lecz w połowie drogi odbijamy ze szlaku w lewo (konieczna mapa turystyczna) w leśną drogę, która stromo podchodzi do polanki (placu) w pobliżu Świniej Góry, przez którą biegnie droga od skrzyżowania pod Dziczą Górą.

 Świnia Góra rejon skałek Świnki i Druid.
 Świnia Góra - Druid.
Po osiągnięciu polanki udajemy się przez chwilę w dół tą drogą, aby po ok. 100 metrach odbić w lewo w leśną drogę trawersującą Świnią Górę. - Drogą tą po ok. 15 minutach wychodzimy w przerzedzony wyrębem las, w którym dostrzegamy już pierwsze skałki położone tuż pod szczytem Świniej Góry. 

Granitowe skały w tym miejscu nazwy swe zawdzięczają wspinaczom, którzy przez lata powyznaczali tu szereg tras wspinaczkowych, o czym możemy się dowiedzieć m.in. przeglądając przewodnik wspinaczkowy Rudawy Janowickie autorstwa Michała Kajcy. 

 Świnia Góra - Świnki.

I tak pod szczytem Świnnej Góry podziwiamy dwie niewielkie skałki zwane Świnkami, w których znajduje się granitowe schronisko podskalne, jak również położone w ich pobliżu bloki granitowe o interesującym wyglądzie (np. skałka Druid), na których można trenować buldering.  

 Świnia Góra - skałki pod Świnkami.
Wychodząc na skraj lasu podziwiamy panoramę Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Kotliny Jeleniogórskiej, dobrze jest zatem zabrać ze sobą aparat i lornetkę, aby np. móc zaobserwować krzyżodzioba świerkowego w swoim środowisku.   

 Krzyżodziób świerkowy na Świniej Górze.
Od Druida i Świnek, wracamy ponownie do drogi, którą przyszliśmy i następnie zaczynamy schodzić w dół, aby po chwili skręcić w prawo w słabo widoczną ścieżkę, która przechodzi dalej w lepiej już zaznaczoną leśną drogę. 

 Panorama ze Świniej Góry rejon Świnek.
Podążając trawersem stoku Świniej Góry po lewej stronie dochodzimy do niepozornych granitowych bloków znajdujących się tuż przy drodze, jest, to sygnał, że w tym miejscu powinniśmy dojść do tych skałek, aby od nich zejść w lewo ok. 100 w dół, do jednej z najpiękniejszych skał w Rudawach Janowickich - Mniszka. 

 Świnia Góra - Mniszek.
 Mniszek.
Mniszek pod względem wspinaczkowym nie oferuje trudnych wyzwań, jednakże jego kształt pochylonej smukłej turniczki zbudowanej z żółtego granitu jest bardzo oryginalny i fotogeniczny, zwłaszcza, że skała stoi obecnie na odsłoniętym w znacznej mierze stoku z którego widać piękną panoramę Karkonoszy, Rudaw Janowickich, Kotliny Jeleniogórskiej i Gór Izerskich. - Jest, to miejsce wyjątkowe: dzikie i spokojne, w którym można z powodzeniem spędzić cały dzień.  – Poniżej Mniszka znajduje się Kamienna Twarz (wariant dla zaawansowanych eksploratorów). 
 Mniszek.
      
Wraz z dalszą wędrówką drogą trawersującą, do której wracamy od Mniszka docieramy w pobliże kolejnych skał na Świnnej Górze, oglądając najpierw rozległą Żółtą Skałę i znajdująca się kilkaset metrów dalej (poniżej) Obłą.

 Świnia Góra - Żółta Skała.
Żółta Skała najlepiej jest widoczna z drogi w okresie, gdy nie ma wegetacji, w innym terminie mało czujny turysta, może ominąć tę skałę mimo, że jest ona dość duża, a to dlatego, że skała znajduje się w lesie brzozowym.

 Żółta Skała.
Żółta Skała ukazuje nam system spękań skały granitowej.

 Żółta Skała.
Mamy tutaj widoczny "rozkład" bloków granitu: liczne załupy, rysy i wysunięte do przodu niczym szuflady filary, bloki i okapy. 

 Świnia Góra - Obła.
 Droga w kierunku Lwiej Góry. 
Ostatnia ze skał Obła, znajduje się tuż przy ścieżce, która prowadzi w rejon Czartówki i Piekliska. Obła jest skałą zwartą, aby ujrzeć jej najciekawszą ścianę należy obejść ją dookoła. 

W orientacji powrotnej ze Świnnej Góry dochodzimy, wspomnianą wyżej drogą prowadzącą z rejonu skrzyżowania pod Dziczą Górą w pobliże Lwiej Góry, skąd możemy zejść do Strużnicy, idąc dalej przez Strużnickie Skały; lub odmiennie Doliną Janówki powędrować do Janowic Wielkich przechodząc obok Pieca i Skalnego Mostu.  


/Jan Wieczorek/
Foto: Jan i Joanna Wieczorek  

Bibliografia: Marek Staffa - "Słownik Geografii turystycznej Sudetów" (T.5), Michał Kajca - "Rudawy Janowickie przewodnik wspinaczkowy".   

poniedziałek, 26 lutego 2018

Zamek Wleń, Porwaki i Gniazdo
 Wleń pomnik gołębiarki i ratusz.
   
     Na rozległym Pogórzu Izerskim wyróżniamy szereg podjednostek, jedną z nich jest obszar Wzgórz Radomickich przylegających do Doliny rzeki Bóbr, który, to teren został objęty ochroną krajobrazową w ramach Parku Krajobrazowego Dolina Bobru.

Wzgórza Radomickie charakteryzują się pięknie pofalowanym terenem z wieloma atrakcjami geologicznymi, wśród których mamy: pomniki przyrody, zapomniane kamieniołomy, skały, a także sztolnie i kopalnie, w których wydobywano m.in. skały z zawartością złota (patrz film)


 Łupki Wleński Gródek.
Szczególnie atrakcyjne dla ruchu turystycznego są okolice miejscowości Wleń, nad którym, to miasteczkiem wznoszą się na Górze Zamkowej (360m n. p. m) ruiny średniowiecznego zamku, do którego najwygodniej możemy dotrzeć ze wsi Łupki.

 Ruiny zamku "Wleń".
Nautilus z różowymi wiosłami.
W samym Wleniu oglądamy: rynek, ratusz z 1824r., pomnik gołębiarki i kamienny neogotycki kościół św. Mikołaja. 

Atrakcją Wlenia jest także rzeka Bóbr, na której można odbyć spływy pontonowo-kajakowe na odcinku: Nielestno – Wleń i dalej Wleń - Marczów (patrz film).

 Zamek Wleń.

Zamek we Wleniu jest jednym z najstarszych zamków na Śląsku, powstał w końcu XII wieku na miejscu istniejącego wcześniej grodu drewniano-ziemnego, podniesionego w 1108r. do rangi kasztelanii przez Bolesława Krzywoustego. 

 Zamek Wleń wzniesiony na poduszkowych lawach wulkanicznych.

Zabytek wielokrotnie remontowany zachwyca całością założenia (zamek górny, średni i dolny), m.in.: wieżą i strzelistymi murami wzniesionymi na skałach. 

 Zamek Wleń w trakcie renowacji.
 Wleński Gródek.
W pobliżu ruin zamku znajdują się również inne zabytki wchodzące w skład tzw. „Wleńskiego Gródku” w Łupkach: kościół finalny św. Jadwigi oraz pałac Lenno wybudowany w latach 1653-1662 z przylegającym doń pawilonem ogrodowym z XVIIIw., oficyną, parkiem i gołębnikiem. 
 Kościół św.Jadwigi.
 Pałac Lenno.
 Góra Zamkowa - lawy poduszkowe.
Oprócz walorów historyczno-architektonicznych na Górze Zamkowej (360m n. p. m), podziwiamy interesujące skały, tzw. lawy poduszkowe (pukliste), zbudowane z diabazu, który znajduje się tu w otoczeniu skał zieleńcowych. 

Góra Zamkowa - lawy poduszkowe.

Powierzchnia dna Ocean Atlantycki.
Skały te, na których dziś m.in. oglądamy ruiny zamku, wydobywały się z ziemi na dnie dawnego morza. - Obecnie podobne procesy wydobywania się płynnej magmy w warunkach podmorskich zachodzą m.in. na dnie Oceanu Atlantyckiego. 

Góra Zamkowa - lawy poduszkowe.
Góra Zamkowa od 12. 09. 1994r. jest rezerwatem przyrody, w którym chroni się na obszarze 21 ha bardzo rzadkie w kraju i zagrożone w Europie siedlisko przyrodnicze. 


 Góra Zamkowa.
Mamy tu stokowe jaworzyny i lasy lipowo-klonowe, grąd i kwaśną buczynę. W poszyciu lasu spotykamy również rzadkie rośliny: lilie złotogłów, czosnek niedźwiedzi, paprotnik kolczasty, układkę leśną. Łącznie spis flory rezerwatu obejmuje 161 gatunków.

Porwak piaskowcowy.
Po zapoznaniu się z walorami Góry Zamkowej, turysta może powędrować ze wsi Łupki zielonym szlakiem turystycznym Zamków Piastowskich, w kierunku znajdującego się tuż przy drodze z Łupek do Kleczy pomnika przyrody nieożywionej „Porwaki”.
Pomnik przyrody "Porwaki" wycieczka eksploracyjna Dzikich Sudetów przy Kominie Wulkanicznym.

W miejscu tym na bezimiennym wzgórzu oglądamy wyrobiska starych kamieniołomów bazaltu, z pięknie widocznym kominem wulkanicznym, a także jedyne w Polsce zjawisko słupowej oddzielności w piaskowcach.

Pomnik przyrody Porwaki.
W Sudetach skały piaskowcowe, które znalazły się w obrębie skał bazaltowych i wytworzyły słupową oddzielność oglądamy w czeskich i niemieckich Górach Łużyckich: Dutý kámen i Kleine Orgel[1].

Pomnik przyrody Porwaki.
 Białe Skały.
Z punktu widzenia geologicznego wycieczkę można rozszerzyć przechodząc całą ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną w obrębie góry Gniazdo (446m n.p.m.) zwiedzając, urwisko, z którego roztacza się piękny widok na Góry Kaczawskie i Karkonosze i dawny kamieniołom piaskowca Białe Skały oraz zarastające Izerskie Gołoborze (blokowisko piaskowców kwarcowych) .
 Białe Skały, stok opadający do urwiska kamieniołomu.
Położone w pobliżu pierwszych zabudowań wsi Klecza – Gniazdo, kryje w sobie jeszcze kilka tajemnic, o których turyści raczej nic nie wiedzą.
 Gniazdo kamieniołom piaskowca.
 Gniazdo kamieniołom piaskowca.
Mamy tu dawne urokliwe kamieniołomy piaskowca oraz szereg rozrzuconych na stokach skałek i bloków skalnych.
Gniazdo skałki piaskowcowe.
Znajdują się tu również skały z wyrzeźbionymi rytami przedstawiającymi: daty 1906, herb i butelkę z kieliszkiem. 
Gniazdo piaskowcowy blok: 1906 z butelką i kieliszkiem.
 
 Gniazdo kolejny blok z rytem.
 Gniazdo Schronisko podskalne namierzone w 2014r.
Ogólna eksploracja tego terenu, jaką przeprowadziłem wraz z Ryszardem Wieczorkiem w 2014r. dała też efekt w postaci namierzenia trzech rumowiskowych schronisk podskalnych, znajdujących się w piaskowcowych blokach osuwających się po stoku ku drodze: Łupki-Klecza.  
 Gniazdo ściany kamieniołomu nadające się do wspinaczki.
 Gniazdo eksploracyjna wspinaczka boulderingowa w wykonaniu Michała Cieplińskiego.
 Gniazdo ekstremalny kant w kamieniołomie.
Obecnie od kilku lat w rejonie góry Gniazdo, zarówno na piaskowcowych blokach, jak i też w starym kamieniołomie piaskowca wspinacze adoptują teren pod nowy rejon wspinaczkowo-bulderingowy. Miejmy nadzieję, że proces ten odbędzie się bez szkody dla przyrody i środowiska, i że wspinacze zadbają o ten piękny skrawek Sudetów Zachodnich jak solidni gospodarze. 
Ze swojej strony wszystkich miłośników rozmaitych atrakcji i piękna przyrody Sudetów, zapraszam na cykliczne wyjścia w góry w ramach wycieczek eksploracyjnych organizowanych przez Dzikie Sudety i Cafe Turystyczna.  - Kontakt: info@cafeturystyczna.pl (tel.792 210 844). 
/Jan Wieczorek/
Foto: Jan Wieczorek, Marian Bochynek
oraz zdjęcia z internetu.

[1] / Dutý kámen jest położony około 1km od szosy nr 13 w rejonie Drnovca, można doń dojść bez większego wysiłku szlakiem turystycznym, i warto, to uczynić, bo skały piaskowcowe, a zwłaszcza jedna z nich przyjmują tu ciekawą geologiczną formę. Piaskowiec podobnie jak w Górach Żytawskich, okolice Jonsdorfu – skała Kleine Orgel, rozpada się tu wachlarzowato niemal jak bazalt, tak rozłożone słupki, wyglądają bardzo ciekawie mają od 2 do 5cm szerokości a wysokość do 3m.