Translate

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Jaskinie w Płóczkach Dolnych
 Jaskinia Czerwona pleśń.

         Spośród możliwych do zwiedzania dla turystów jaskiń znajdujących się na obszarze polskich Sudetów, na szczególną uwagę zasługują jaskinie położone na Pogórzu Izerskim w pobliżu miasta Lwówek Śląski, a dokładniej Płóczek Dolnych we Wzniesieniach Gradowskich. 
  
 W Jaskini Krótkiej.
Jaskinie: Krótką, Czerwoną i Lisią, można odwiedzić i zeksplorować podczas jednej wycieczki. Obiekty te znajdują się w pobliżu czarnego szlaku turystycznego poprowadzonego z Lwówka Śląskiego, przez Płóczki Dolne do Podskala. Do samych jaskiń poprowadzona jest, tuż za wsią po prawej stronie w rejonie starego kamieniołomu i wapiennika krótka znakowana odnoga (w pobliżu drogi asfaltowej nr.364 z Lwówka Śląskiego do Gryfowa). 

 Jaskinie w Płóczkach Dolnych stary kamieniołom z widocznymi otworami wejściowymi.
Jaskinie, które znajdują się w dawnym wyrobisku, zostały sztucznie odsłonięte w wyniku eksploatacji soczewy górnopermskich wapieni, przy czym jaskinie: Krótka (11m dł.), Czerwona (47m dł.) i Lisia (60m dł.), są jaskiniami powstałymi w skale piaskowcowej. 

 Jaskinie w Płóczkach Dolnych - ekipa przed wlotem Jaskini Czerwonej.
 Eksploracja Jaskini Czerwonej.
Na przygodę związaną z niekomercyjnym, a więc dzikim zwiedzaniem obiektów jaskiniowych mogą się tutaj wybrać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci; oczywiście trzeba spełnić kilka warunków: wymagany jest strój do czołgania, rękawiczki ochronne, kask i latarka, bez tych rzeczy „komfort” eksploracji jaskiń będzie niepełny i ograniczy się do ujrzenia jedynie tych fragmentów korytarzy, do których dociera światło zewnętrzne. 

Jaskinie znajdujące się w pobliżu Płóczek Dolnych, są technicznie możliwe do pokonania dla każdego sprawnego turysty, obiekty są dostępne od wielu lat, bez udziału przewodnika, co daje możliwość osobistego zapoznania się ze specyfiką eksploracji jaskiń. 

 Eksploracja Jaskini Krótkiej.

Podczas wizyty w jaskiniach Krótkiej, Czerwonej i Lisiej, turysta z powodzeniem może się oswoić ze specyficznym klimatem świata podziemi, nauczyć się pokonywać własne lęki oraz nabyć umiejętności poruszania się w pozycji niekiedy pełzającej poprzez dość spore  fragmenty korytarzy. W jaskiniach nie ma ekspozycji, natomiast znajdują się tu zaciski, które mogą być przeszkodą dla osób z nadwagą. 

 Wlot Jaskini Krótkiej.

 Jaskinia Krótka.
Zwiedzanie jaskiń najlepiej jest rozpocząć od Jaskini Krótkiej, zwanej także Schroniskiem Krótkim o długości 11 metrów. Obiekt ten posiada dwa otwory o wymiarach 1,8 x 1,2 m i  1,4 x 2,0 m.. W środku po przejściu głównego otworu, przez mały korytarzyk wchodzimy suchym namuliskiem do niewielkiej salki, do której dociera światło zewnętrze.    

 Wlot Jaskini Lisiej.Drugą z jaskiń najdłuższą jest znajdująca się pośrodku pomiędzy Schroniskiem Krótkim, a Jaskinią Czerwoną – Jaskinia Lisia (nazwa od lisów penetrujących  jaskinie).

 Jaskinia Lisia.


 Akcja w Jaskini Lisiej.

 Kotły wirowe.
Do wnętrza Jaskini Lisiej (60m dł.), wchodzimy przez sztuczny otwór o wymiarach  6 x 5 m., kolejno przez zwężający się korytarz o dł. 6 m., osiągamy rozwidlenie, z którego możemy obejrzeć znajdujące się po prawej stronie dość rozległe, choć niskie partie boczne, jak i też zejść, a raczej zsunąć się w lewo, w dół po piaskowcowym namulisku, przez dość wąski, lecz wygodny zacisk, do środkowych i końcowych partii jaskini, które stanowią: małą i wysoką salę.

 Jaskinia Lisia wejście zaciskiem do jednej z salek.Z tego fragmentu jaskini w dół prowadzi niski korytarz, przy którego końcu oglądamy w stropie ślady erozyjne związane z przepływem wody podziemnej. Penetrując dalej ciasny chodnik osiągamy wąski wysoki korytarz o wygładzonych przez wodę ścianach, podziwiamy tu także wypreparowane przez wodę żłobki. Nieco dalej znajduje się 1,5 metrowa studzienka, gdzie następnie jaskinia zwęża się w niedostępne dla człowieka małe szczeliny.  

 Jaskinia Czerwona akcja w zacisku.
 Jaskinia Czerwona korytarz.
Trzecia z Jaskiń nazwana Czerwoną (niem. Gorissifener Hohlenlabirynt), została odkryta w roku 1932 i opisana przez G. Dittricha. Jej sztuczny otwór o wymiarach 3 x 2,1 m., znajduje się na lewo od Jaskini Lisiej.

Po wejściu (przeciśnięciu się do obiektu o dł. 47m.), napotykamy odmiennie niż w pozostałych jaskiniach wysoki (wąski) korytarz, który prowadzi najpierw w górę, a następnie w dół do ciasnego przejścia (zacisku), po pokonaniu, którego osiągamy salkę o dł. 12 m.. 

 Jaskinia Czerwona partie końcowe.
Główny ciąg jaskini zaślepia się tu w końcu sali, lecz daje możliwość kontynuacji, w ścianie zach., przez ciasne partie i korytarze do wnoszącego się ku górze zacisku, za którym oglądamy małą salkę, z której przez studzienkę osiągamy zakończone ciasną szczeliną końcowe partie jaskini.

 Jaskinia Czerwona zacisk.
Główny ciąg jaskini zaślepia się tu w końcu sali, lecz daje możliwość kontynuacji, w ścianie zach., przez ciasne partie i korytarze do wnoszącego się ku górze zacisku, za którym oglądamy małą salkę, z której przez studzienkę osiągamy zakończone ciasną szczeliną końcowe partie jaskini.

Jaskinia Czerwona.


 Jaskinia Lisia ślady przepływu wody.
Płóczkowskie jaskinie wzmiankowane już w okresie niemieckim, pozbawione są okazalszych form naciekowych, oglądamy tu natomiast dość liczne formy działalności wody przepływającej pod ciśnieniem (m.in. kanały w kształcie rury). 

Działalność polskich grotołazów w pobliżu wyżej wymienionych jaskiń, doprowadziła do odkrycia znajdującej się nieco dalej od głównego wyrobiska kamieniołomu Jaskini Oaza (poza terenem kamieniołomu w kotle z kępą drzew, pośród pól uprawnych, na SW od kamieniołomu). 
 
 Jaskinia Oaza.
Naturalny otwór Jaskini Oaza odkrytej w roku 1970, przez Speleoklub Bobry Żagań ma kształt owalu o wymiarach 1,2  x 0,8 m.. - Jaskinia ta niestety jest ponownie zawalona mułem oraz odpadami, zatem potencjalnych eksploratorów czeka, tu najpierw wielogodzinna praca. 

 Jaskinia Oaza.
Opis jaskini zajdziemy w przewodniku M. Puliny pt. „Jaskinie Sudetów”, który mimo upływu lat wciąż jest bardzo przydatny w określaniu wiedzy na temat jaskiń Sudetów, trzeba jednak wiedzieć, że wiele nowych jaskiń (dziesiątki, a nawet setki), od momentu wydania tej książki zostało odkrytych przez eksploratorów i czeka na opis w komplementarnej pracy zbiorowej, choćby przykładowo tektoniczne piaskowcowe jaskinie na Górze Stromiec, nieco podobne, do tych z Płóczek Dolnych.  

  /Jan Wieczorek/
Foto: Jan Wieczorek, Joanna Wieczorek, Gabriela Wrona.
Bibliografia: Marian Pulina - "Jaskinie Sudetów", Marek Staffa - Słownik geografii turystycznej Sudetów (T.2). Katarzyna Maraszkiewicz -Mruk tabela Jaskiń z pracy pt.: " Jaskinie w Gminie Lwówek Śląski".W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY

JASKINIE
SCHRONISKO
KRÓTKIE
LISIA
CZERWONA
OAZA
Wysokość otworu
260 m n.p.m.
260 m. n.p.m.
260 m n.p.m.
270 m n.p.m.
Wysokość otworu nad dnem doliny

30 m

30 m

30 m

40 m
Ekspozycja otworu
SWW i NWW
SW
S
SW
Długość jaskini
11 m
60 m
47 m
35 m
Położenie
w dnie wyrobiska starego kamieniołomu
w jamie wśród skupiska drzew pośród pól uprawnych
Dojście
za ostatnimi domami wsi Płóczki Dolne, odbić w prawo i podejść pod górkę kierując się czarnym szlakiem
za ostatnimi domami wsi Płóczki Dolne od asfaltowej drogi w prawo polną drogą w górę, zostawiając po prawej stronie wapiennik i kamieniołom, skręcić w lewo, jak wiedzie droga, dochodząc do skraju zagajnika, naprzeciwko widoczne jest skupisko drzew pośród pól uprawnych