Translate

poniedziałek, 11 lutego 2013

Jaskinia Północna MałaJaskinia Północna Mała, korytarz upadowy.
       
     
        Do najczęściej odwiedzanych jaskiń Góry Połom w Górach Kaczawskich należy Jaskinia Północna Mała, znajdująca się bardzo blisko Jaskini Północnej Dużej.

 Sieciarz Jaskiniowy w strefie przyotworowej Jaskini Północnej Małej. Przed wejściem do jaskini.

Jaskinia leży na VII poziomie wydobywczym, tuż przed jego skrętem, z którego widać już zakłady wydobywcze i dalej zbiornik wodny „Zerówka” wraz z Wojcieszowem na trzecim planie. - Uwaga! Teren przylega bezpośrednio do kamieniołomów, jednak VII poziom wydobywczy, jest dawno wyłączony z eksploatacji. 

 Wlot Jaskini Północnej Małej,należy pokonać na brzuchu.
Sztuczny otwór jaskini o wymiarach: 1,5m x 1m., znajduje się na wysokości 574 m n.p.m., a wysokość góry Połom, to 667m n.p.m., czyli łatwo wywnioskować, że obiekt należy do jaskiń górnego piętra masywu Połomu. Wejście do jaskini znajduje się na wysokości 214 m. nad dnem rzeki Kaczawy.
 
 Jaskinia Północna Mała - polewy na skale wapiennej.
Z racji tego, że w ubiegłych epokach geologicznych szczyt Połomu był: „o ponad 200 m niższy w stosunku do otoczenia niż obecnie, można wyedukować, że zarówno rzeka Kaczawa jak i cieki wodne, spływające po stokach gór kaczawskich w rejonie Wojcieszowa, utworzyły pietra jaskiń, które są dziś o wiele bardziej oddalone od czynników wstępnej erozji.

 Kontynuacja zejścia w Jaskini Północnej Małej.
Jaskinia Północna Mała, ma charakter mytego w wapiennej skale, koryta dawnego potoku. Występują w niej małe kotły i marmity, znajdujące się pod progami skalnymi (kaskadki), co świadczy dobitnie o przepływającej tu niegdyś wodzie.

Krystalizacja w Jaskini Północnej Małej. Pokonywanie progów.
Jaskinia ma kształt upadowy, przypominający sztolnię i jest obiektem pozwalającym dość dobrze wpatrzyć się w genezę powstawania krasu kaczawskiego.  - Do otworu jaskini prowadzi zacisk, do którego wsuwamy się najpierw nogami, aby już za krawędzią wlotu, zobaczyć opadający w dół, dość szeroki, pozwalający, na w miarę swobodne chodzenie – wstępny korytarz.  

 Kokon Sieciarza jaskiniowego.


Ujemna deniwelacja jaskini Północnej Małej wynosi -11,4 m,  a jej  całkowita długość, to   23,4 m. Nie jest, więc, to duży obiekt i na pewno nie trzeba się śpieszyć podczas jego zwiedzania, tym bardziej, że po pewnym czasie dochodzimy do niewysokich progów, które trzeba już pokonać bardziej uważnie. 
 Fauna Jaskini Północnej Małej.

Jaskinia posiada ubogą szatę naciekową, w postaci polew kalcytowych i stalaktytów, występują w niej pająki i inne owady, zimą śpią tu nietoperze.

 Dojście do skrętu w Jaskini Północnej Małej.
Dno jaskini, fragmentami jest pokryte gliniastym namuliskiem, dlatego trzeba uważać, aby się nie poślizgnąć nie poturbować i nie złamać nogi czy ręki. Glina, która występuje w jaskiniach, przykleją się do butów, a te tracą przyczepność i niekiedy człowiek jest jak na ślizgawce. W wielu jaskiniach czasem takie namulisko, potrafi wypełniać chodniki i blokować  je, aż po sam strop. W ogromnej ilości jaskiń namuliska, zostały bezpowrotnie utracone, przez nieprzemyślane działanie osób eksplorujących te obiekty.


W Jaskini Północnej Małej.
Z naukowego punktu widzenia namulisko jest pozostałością po procesach rozpuszczania skał, gdzie frakcje nierozpuszczalne, wytrącone i odizolowane ze skały osadzają się w korytarzach, tworząc osady, które pod względem badawczym są bardziej interesujące dla naukowców badających jaskinie, niż nacieki w formie stalaktytów i stalagmitów. Czyli, to co dla przeciętnego grotołaza czy turysty jest zwykłą gliną czy potocznie błotem, dla naukowców jest, sporym źródłem informacji o procesach, rozkładu chemicznego, wietrzenia i osadzania się w jaskiniach osadów pochodzenia zwierzęcego (odchody i kości), jak i bywa też, śladów pobytu człowieka. 

 Ślady dawnego koryta potoku w Jaskini Północnej Małej.
Jaskinia Północna Mała jest znana od dawna i trudno wskazać, kto był jej pierwszym odkrywcą, jaskinie skartografowali: H.H. Zyzańscy w 1994r., a Marian Paulina włączył ja do swojego katalogu jaskiń sudeckich.
/Jan Wieczorek/
Foto: Rafał Stypiński, Szymon Gorczyca, Jan Wieczorek


W ramach działalności Dzikich Sudetów proponujemy Państwu uczestnictwo w szeregu atrakcyjnych eksploracjach i wyprawach turystycznych prowadzonych przez kulturoznawcę i eksploratora sudeckiego Jana Wieczorka, który pokaże Państwu miejsca ze wszech miar interesujące, jak i też dzikie i tajemnicze, a bywa, że całkiem świeżo odkryte... 
DZIKIE SUDETY
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz